Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Astım, her yaşta yaygın görülen ve tanı konulmasında zorluklar yaşanan bir hastalıktır. Tanı konulmadığında, kısıtlı aktivite, acil servis ziyaretleri ve yatışlara yol açabilir. Hafif ve orta şiddette astımı teşhis etmek zor olabilir çünkü semptomlar zamanla değişir ve diğer solunum rahatsızlıkları ile komplike olabilir. Halen, solunum fonksiyon testleri (SFT) astım için en güvenilir tanı aracıdır. Ancak, bu testleri gerçekleştirmek için gerekli ekipmana ve uzmanlığa erişim, astımın sıklıkla tanı konduğu ve tedavi edildiği birincil samak ortamlarında her zaman yaygın değildir. Astım ve diğer solunum yolu hastalıkları arasında tek başına SFT'yle ayrım yapmak zordur.

Mount Sinai araştırmacıları, hafif- orta astımda nazal fırça tabanlı bir klasifikatör tanımlamak amacıyla bir çalışma yaptılar. Hafif-orta astımlı hastalar ve kontrol grubundan oluşan 190 kişiye nazal fırçalama ve nazal örneklerin RNA sekanslamasını uyguladılar. Çalışmaya öncülük eden veri bilimcileri, astım olan ve olmayan hastalarda burun fırçalamasından elde edilen genetik verilere makine öğrenimi algoritmalarını uyguladılar. Bu sağlam veri toplama ve makine öğrenimi analiziyle, astım durumunun göstergesi olan 90 genlik bir biyolojik belirteç belirlediler. Bu klasifikatör, RNA sekanslama ile belirlenen astımlı ve kontrol deneklerinin bir test seti, mikroışın ile belirlenen iki bağımsız vaka kontrol kohortu ve sınıflandırmanın düşük bir yanlış sınıflandırma oranına sahip olduğu alerjik rinit, üst solunum yolu enfeksiyonu, kistik fibrozis, sigara kullanımı gibi diğer solunum rahatsızlıklarına sahip beş kohort olmak üzere toplam sekiz test setinde kuvvetli prediktif değer ve duyarlılık ile gerçekleştirildi.

Ucuz ve Seçici

Araştırmacılar, basit bir nazal fırça ve temel takip veri analizi ile test edilebilecek, genetik bir astım biyolojik belirteci belirlediklerini, bu ucuz tanı testiyle, hafif ila orta derecede astımın doğru bir şekilde tanımlanabileceğini ve alerjik rinit, sigara, üst solunum yolu enfeksiyonu ve kistik fibrozis gibi diğer solunum durumlarından ayırt edebileceğini belirttiler. Burun fırça testinin saniyeler aldığını, klinisyenler, özellikle astım tanısının ön cephesinde bulunan birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları için, bu testin erken ve doğru tanı ile hasta sonuçlarını büyük ölçüde iyileştirebileceğini aktardılar. Bu testi klinik uygulamaya sokma yolundaki bir sonraki adımın, daha geniş bir hasta popülasyonunda yapılacak bir çalışma olduğunu söylediler. Büyük kohortlarda prospektif doğrulamayla, astım biyolojik belirtecinin, zaman ve kaynakların sıklıkla pulmoner fonksiyon testini engellediği klinik cephelerde astım tanısına yardımcı olmak için minimal invaziv bir testin geliştirilmesine yol açabileceğinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Gaurav Pandey, Om P. Pandey, Angela J. Rogers, Mehmet E. Ahsen, Gabriel E. Hoffman, Benjamin A. Raby, Scott T. Weiss, Eric E. Schadt, Supinda Bunyavanich. A Nasal Brush-based

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler