Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, diğer insanlara karşı nazik davranmanın, subjektif iyilik halinde küçük fakat dikkat çekici bir gelişme sağladığını gösterdiler. Yaptıkları incelemede bu etkinin bazı popüler psikoloji makalelerinde iddia edilenden daha az olduğunu buldular fakat bununla beraber yapılacak yeni araştırmaların ne çeşit eylemlerin, mutluluğun arttırılmasında en etkili olduğunu bulmalarına yardımcı olabileceği sonucuna da vardılar.

Davranışsal bilimlerdeki son gelişmelerle insanların sosyal, işbirlikçi ve özgecil davranışlarına bir dizi açıklamalar getirilmiştir. Bu teoriler insanların ailelerine, arkadaşlarına, topluluk üyelerine, eşlerine ve hatta bazı durumlarda yabancılara bile yardımcı olmalarının onları mutlu edeceğini ön görmektedir.

Oxford Üniversitesi Bilişsel ve Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden bir grup araştırmacı yaptıkları çalışmada bu ön görünün var olan literatür tarafından desteklenip desteklenmediğini ya da ne derecede desteklendiğini anlamak için rastgele iyilik eylemleri gerçekleştirmek gibi sübjektif iyilik halini arttıran iyilik müdahalelerinin deneysel kanıtlarının meta analizini ve sistematik incelemesini yaptılar. Araştırmacılar başlangıç incelemesinde iyilik ve mutluluk arasındaki ilişkiyi konu alan 428 makale tanımladılar. Bunlardan 19 tanesi çalışmaya kabul edilme kriterlerini karşılıyordu. Bu çalışmaların sonuçlarını istatistiksel olarak birleştiren bir meta analiz yürüttüler ve temelde iyiliğin mutluluk üzerindeki etkisini hesapladılar.

Araştırmacılar çalışma sonuçlarını değerlendirdiklerinde iyiliğin mutluluk üzerindeki toplam etkisinin küçük-orta olduğunu buldular. Bununla birlikte bazı yayın yanlılığı göstergeleri olduğunu da fark ettiler. Daha düşük kalitedeki çalışmalarda daha büyük etkiler bulma eğilimi mevcuttu. Bu da gerçek etkinin daha az olabileceği fikrini ortaya çıkarıyordu. Araştırmacılar aynı zamanda mevcut çalışmalardaki dizayn ve metodolojik kısıtlamaların iyilik ile ilgili spesifik teorilerin test edilmesine engel olduğunu da fark ettiler. Ayrıca mevcut çalışmalarda iyiliğin aileye, arkadaşa ya da yabancılara karşı yapılmasının etkilerinin ayırt edilmediğini belirttiler. Bu göz önüne alındığında genel kibarlığa kıyasla hedefli kibarlığın mutluluk üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceğini eklediler.

Araştırmacılar bundan sonra bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda aile, arkadaş ya da yabancılar gibi insan kategorilerine spesifik iyiliğin etkilerinin ayırt edilmesi, iyilik spesifik bireysel farklılıkların hesaba katılması ve merkezden uzak sonuç ölçütlerinin daha geniş aralıkta düşünülmesi gerektiğine dikkat çektiler. Böyle araştırmalar ile iyiliğin sebep ve sonuçlarının daha iyi anlaşılacağını ve iyilik müdahalelerinin etkinliğinin maksimize edilmesi için uygulayıcılara yardımcı olunabileceğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Oliver Curry et al. Happy to Help? A systematic review and meta-analysis of the effects of performing acts of kindness on the well-being of the actor. Open Science Framework, 2016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler