Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Serviks kanseri son yıllarda alınan erken tanıya yönelik önlemler sayesinde görülme oranı azalan bir kanser çeşidi. Serviks kanseri hastalarında cerrahi öncesinde neoadjuvan kemoterapinin etkinliği ise halen sorgulanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışmada 1014 serviks kanseri hastasının dahil edildiği çalışma ile radikal cerrahi öncesi neoadjuvan kemoterapinin hangi hasta grubunda etkili olabileceği değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar 35 yaş altı ve üstüne gruplandırıldı. 35 yaş altında 177 hasta varken 35 yaş üstü hasta sayısı ise 837 idi.

Genel sağ kalım yüzdesine bakıldığı zaman genç hasta grubunda bu oranın %86,8 ve yaşlı hasta grubunda ise %80,9 olduğu tespit edildi. Genç hastalarda yaşlı hastalara göre anlamlı oranda daha fazla adenokarsinom oranı olduğu, daha erken FIGO sınıfına sahip oldukları ve daha fazla lenf nodu metastazına sahip oldukları tespit edildi.

Sağ kalım açısından histolojik tip olarak adenokarsinoma sahip olmanın ve pozitif lenf nodu metastazına sahip olmanın bağımsız risk faktörleri olduğu tespit edildi. Yaş ve klinik yanıtı da tabakalandıran araştırmacılar neoadjuvan kemoterapiye yanıt alınamayan genç hastaların klinikopatolojik durumlarının çok kötü seyrettiğini tespit ettiler.

Yaşlı hastalar için neoadjuvan kemoterapiye yanıt ile sağ kalım arasında bir ilişki tespit edilemezken genç hastalarda ise neoadjuvan kemoterapi yanıtının sağ kalım üzerindeki pozitif etkisi gözlenmiş. Neoadjuvan kemoterapiye yanıt veren hastaların beş yıllık hastalıksız sağ kalım oranı %80,1 ve genel sağ kalım oranı da %82,6 iken bu oranlar tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ise %71,8 ve %82,6 olarak hesaplandı.

Bu çalışmanın sonucuna göre serviks kanseri hastalarında radikal cerrahi öncesi neoadjuvan kemoterapi kararı verilmesinde hasta yaşının da yol gösterici olabileceği sonucuna varıldı.

Medikaynak Referanslar

 Zhou J et al. Young Cervical Cancer Patients May Be More Responsive than Older Patients to Neoadjuvant Chemotherapy Followed by Radical Surgery PLoS One. 2016 Feb 22;11(2):e0149534. doi: 10.1371/journal.pone.0149534. eCollection 2016.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler