Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İmmün sistemimiz tıpkı enfeksiyonları kontrol altına aldığı gibi, kanser hücrelerinin oluşumu ve çoğalmasını da kontrol altında tutmakla sorumludur. Vücudumuzda her gün bazı hücreler kanser hücresi olma potansiyeline sahip çoğul hücrelere dönüşür ve düzgün çalışan immün sistemimiz bu hücreleri tanıyıp yok eder. Bundan yola çıkarak son yıllarda kanser tedavisi için immünoterapi kullanımı gündeme gelmiştir. Tümör tedavisinde immünoterapi uygulamaları büyük umut vaat etmektedir. Kanser hastalarında mortalitenin en büyük nedenlerinden biride metastazlardır. Tümör metastazlarının engellenmesi kanser tedavisinde başarı oranını arttıracaktır. Son yıllarda araştırmacılar buna yönelik çalışmaları arttırdılar. Avusturya Bilim Akademisi Moleküler Biyoloji Enstitüsü’nden bir gurup araştırmacı yaptıkları bir çalışmanın sonuçlarıyla, metastazların önlenmesinde immün sistemi uyandıran yeni ajanların kullanılmasına olanak sağlayacak yeni bir mekanizmanın varlığını gösterdiler.

Avustralya’dan ve Almanya’dan araştırmacılar, Cbl-b adı verilen bir molekülün, natural killer (NK) hücrelerinin kanseri reddetmesinde moleküler bir engelleyici gibi davrandığını gördüler. Bu molekülün inaktive edilmesi yoluyla NK hücrelerinin tümör hücrelerini yok edici etkisinin arttırılabildiğini gösterdiler. Ayrıca metastatik tümörlere karşı NK hücre aktivitesinin yine bu molekül tarafından engellendiğini buldular.

Almanya’daki Max Planck Derneği Lead Discovery Center araştırmacılarıyla birlikte, NK hücrelerindeki Cbl-b tarafından düzenlenen TAM reseptörlerine karşı inhibitör bir molekül geliştirdiler. Bu molekülü kullanarak TAM reseptörlerini bloke edip, melanom ve meme kanserindeki metastaz progresyonu azalttılar.

Yapılan bu çalışma sonuçları ayrıca 50 yıldan uzun süredir açıklanamamış bir mekanizmayı da aydınlatmış oldu. Dünyada kullanılan en yaygın antikoagülan olan varfarinin model sistemlerinde tümör metastazlarını azalttığı biliniyordu fakat varfarinin bunu hangi mekanizma ile yaptığı açıklanamıyordu. Bu çalışma ile NK hücrelerinde tanımlanan Cbl-b/TAM reseptör yolağının inhibisyonu yoluyla, varfarinin anti-metastatik etkilere sahip olduğunu gösteren moleküler bir açıklama sağlandı. Aynı zamanda varfarinin kanser tedavisinde kullanımının yeniden araştırılması fikri de ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılara göre, kanser hastalarını öldüren asıl neden metastazlar ve bu metastazları önlemek için doğal bağışıklık sistemini güçlendiren Cbl-b veya TAM inhibitörlerinin geliştirilmesi mümkün görünüyor. Bulguları ilerletmek ve oluşabilecek yan etkileri görmek için daha fazla araştırmanın yürütülmesine ihtiyaç var.

Medikaynak Referanslar

http://www.nature.com

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler