Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Nöromiyelitis optika hastalığı NMO adıyla kısaltılmaktadır ve özelikle göz siniri ve omurilik tutulumu izlenmektedir. Kliniği çok çeşitli olduğu için yeni bir terim olarak artık NMO spektrum bozukluğu (NMOSD) kullanılmaktadır. Göz sinirinin tutulmasına bağlı olarak tek veya iki taraflı bulanık görme yakınması olmaktadır. Omurilik tutulumu sıklıkla daha ağır seyredip kol ve bacaklarda güç kaybı, uyuşma, ağrı, idrar veya mesane kontrolünün kaybı gibi nörolojik yakınmalar oluşturmaktadır.

Farklı mikrobik antijenler, toll benzeri reseptörler (TLR) aracılığıyla sinyal göndererek, NMOSD gibi Th17 aracılı otoimmün hastalıklara da katkıda bulunabilir. Yeni yapılan Brezilya merkezli çalışmada NMOSD hastalarında TLR'yi ifade eden farklı Th17 benzeri hücre alt gruplarının oranını belirlemek amaçlandı. Bu çalışmada sağlıklı bireylerde (n = 20) ve NMOSD hastalarında (n = 20) TLR alt gruplarını ifade eden farklı Th17 hücre alt gruplarının sıklığı sitometri ile değerlendirildi. Çözünebilir CD14 (sCD14) ve sitokinlerin periferik seviyeleri ELISA ile belirlendi. Elde edilen sonuçlar TLR2, 4 ve 9 eksprese eden periferik CD4 + T hücrelerinin oranının NMOSD örneklemlerinde sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu göstermiştir. NMOSD'de, bu hücreler CD28 + PD-1-CD57- dir ve artmış IL-17 seviyeleri vardır. Farklı TLR + Th17 benzeri alt gruplar arasında IL-17 ve IL-6'yı birlikte ifade edenlerin oranı NMOSD hastalarında sCD14 seviyeleri ve EDSS skoru ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur. Tersine, TLR + Treg17 hücrelerinin yüzdesi (IL-10 + IL-17 +), sCD14 ve NMOSD şiddeti ile negatif ilişkili idi.

Bu testler gösterdi ki, NMOSD hastalarında periferik IL-6 üreten TLR + Th17 benzeri hücrelerin çoğalması hem bakteri translokasyonu hem de hastalık şiddeti ile ilişkilidir. IL-6’nın hedeflendiği tedavilerle NMO’da etkinlik elde etmek mümkün olabilir.

Medikaynak Referanslar

Barros PO et al. Expansion of IL-6+ Th17-like cells expressing TLRs correlates with microbial translocation and neurological disabilities in NMOSD patients. J Neuroimmunol. 2017 Jun 15;307:82-90. doi: 10.1016/j.jneuroim.2017.04.001. Epub 2017 Apr 7.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler