Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) etiyolojisinde kronik inflamasyon ve immün aktivasyonun anahtar rol oynadığı bildirilmektedir. Dolaşımdaki prediagnostik immün uyarıcı belirteç seviyeleri, interlökin 6 (IL-6), IL-10, tümör nekroz faktörü a (TNF-a), CXCL13, çözülebilir CD23 (sCD23), sCD27 arasındaki ilişkilerin bir meta-analizi yapıldı. İlgili çalışmalar, PubMed, EMBASE ve Web of Science'tan 1 Ocak 2017'ye kadar tespit edildi. Her biyobelirteç ve NHL'nin konsantrasyonundaki bir doğal log artışı arasındaki ilişki için rastlantısal etkiler modelleri kullanılarak, bileşik bir sonuç olarak NHL ve NHL'nin histolojik alt tipleri için toplam yanıt oranı (OR) tahminleri hesaplandı.. On yedi iç içe vaka kontrol çalışması dahil edildi.

Enflamasyon belirteçleri potansiyel risk sınıflamasında kullanılabilir

Artan biyobelirteç seviyeleri NHL oranının artmasıyla daha güçlü bir şekilde ilişkiliydi: TNF-a, OR1⁄4 1.18 (% 95 güven aralığı [CI] 1 1.04 1.04 ila 1.34); CXCL13, OR 1-4 1.47 (% 95 CI 1-4 1.03 ila 2.08); sCD23, OR 1-4 1.57 (% 95 CI 1-4 1.21 ila 2.05); sCD27, OR 1-4 2.18 (% 95 CI 1-4 1.20 ila 3.98); sCD30, OR 1-4 1.65 (% 95 CI 1-4 1.22 ila 2.22). Tabakalı analizlerde, IL-6, TNF-a, sCD27 ve sCD30, HIV ile enfekte olmayan bireylere kıyasla HIV ile enfekte olmuş bireylerde NHL ile daha güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Genel NHL ve alt tipler için birçok biyobelirteç için çalışmalar arasında heterojenite gözlenmiştir. Bu meta-analiz, dolaşımdaki yüksek TNF-a, CXCL13, sCD23, sCD27 ve sCD30 seviyelerinin, artmış NHL riski ile tutarlı bir şekilde ilişkili olduğunu kanıtlamakta ve bu biyolojik belirteçlerin popülasyon risk sınıflandırması ve tahmininde potansiyel faydası olacağını göstermektedir.

Medikaynak Referanslar

Markers of Immune Activation and Inflammation, and Non-Hodgkin Lymphoma: A Meta-Analysis of Prospective Studies Solomon B. Makgoeng, Rachel S. Bolanos, Christie Y. Jeon, Robert E. Weiss, Onyebuchi A. Arah, Elizabeth C. Breen, Otoniel Martınez-Maza, Shehnaz K. Hussain

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler