Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Nörotrofik tropomiyozin ile ilişkili kinazlar (NTRK'ler veya tek başına kullanılan takma TRK'lar), nöronal sinapsların büyümesi, fonksiyonu ve hafıza gelişimini içeren nörotrofin reseptörlerinin bir reseptör tirozin kinaz ailesini oluşturur. Embriyogenezden sonra, TRK ekspresyonu esas olarak sinir sistemi ile sınırlıdır, burada bu kinazlar ağrı, propriosepsiyon, iştah ve hafızayı düzenlemeye yardımcı olur ve iskemi veya diğer yaralanma türlerinden sonra nöronların korunmasına yardımcı olur.

Üç TRK ailesi üyesi, birden fazla doku tipinde bulunabilen NTRK1 (TRKA olarak da bilinir), NTRK2 (TRKB olarak da bilinir) ve NTRK3 (TRKC olarak da bilinir) olarak tanımlanmıştır. NTRK1, NTRK2 ve NTRK3 füzyonları, farklı histolojilerde çok sayıda malignite içinde bulunur. Bu füzyonlar, bu reseptör tirozin kinazların ve TRK küçük molekül inhibitörlerinin kullanımı için biyobelirteçlerin onkojenik aktivasyonunun en sık mekanizmasını temsil eder.

Bu çalışmanın amacı, NTRK1/2/3 füzyonlarının değişen sıklığı göz önüne alındığında, NTRK inhibitörlerinin uygulanması için çok önemli olan, NTRK1/2/3 füzyon genlerini aktive eden insan kanserlerinin saptanması için optimal yaklaşımların geliştirilmesidir. NTRK gen füzyonlarının tespiti için insan malignitelerinde NTRK1/2/3 füzyon genlerinin saptanması için rasyonel bir yaklaşımın uygulanması amacıyla mevcut yöntemleri, potansiyel uygulamalarını ve stratejilerini gözden geçirmek için Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) Translasyonel Araştırma ve Hassas Tıp Çalışma Grubu (TR ve PM WG) tarafından çeşitli kurumlardan uzmanlar işe alındı. Onkolojik hastalarda NTRK füzyonlarının taranmasında benimsenmesi gereken en makul strateji üzerinde bir fikir birliği aranmış ve ESMO TR ve PM WG ve ESMO liderliği tarafından bu stratejiler detaylı bir şekilde gözden geçirilmiş ve en uygun strateji onaylanmıştır.

Yeni Nesil Sekanslama

NTRK füzyon geni tespiti için kullanılan ana teknikler arasında immünohistokimya, floresan i̇n situ hibridizasyon (FISH), RT-PCR ve hem RNA hem DNA bazlı yeni nesil sekanslama (NGS) bulunur. Her tekniğin avantajları ve kısıtlılıkları vardır ve tarama ve son teşhis için testlerin seçimi de kaynakları ve klinik bağlamı dikkate almalıdır. NTRK füzyonlarının yüksek oranda tekrarlayıcı olduğu tümörlerde, FISH, RT-PCR veya RNA bazlı sekans panelleri doğrulayıcı teknikler olarak kullanılabilirken, NTRK1/2/3 füzyonlarının nadir olduğu seçilmemiş bir popülasyonun test edilmesi senaryosunda, ön hat sekanslama (tercihen RNA sekanslama) veya immünohistokimya ile tarama ve ardından pozitif vakaların sekanslanması takip edilmelidir.

Medikaynak Referanslar

Marchiò C, Scaltriti M, Ladanyi M, et al. ESMO recommendations on the standard methods to detect NTRK fusions in daily practice and clinical research. Ann Oncol. 2019;30(9):1417–1427. doi:10.1093/annonc/mdz204

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler