Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar, nötrofil granülosit biyobelirteçlerinin bir yandan nöromiyelit optik spektrum bozuklukları (NMOSD) ile anti-MOG antikoru ilişkili hastalık (MOGAD) ve diğer yandan multipl skleroz (MS) arasında ayrım yapabildiğini bildirmişlerdir. Bilim insanları mevcut bulgular çoğaltılırsa, bu biyobelirteçlerin, nörologların gelecekte bu bozuklukları, hatta oto antikorlar için negatif vakalar arasında ayrım yapmalarına yardımcı olacağını belirtmişlerdir. Basel Üniversite Hastanesi (İsviçre) ve Basel Üniversitesi’nden Dr. David Leppert, nötrofil granülosit biyobelirteçlerinin duyarlılık ve özgüllük profilinin, akut NMOSD veya MOGAD ile akut relapsing-remitting MS arasındaki ayrım söz konusu olduğunda, AQP4 ve anti-MOG antikorları için hücre bazlı testler için olan kadar iyi olmadığını ifade etmiştir. Leppert, ancak nötrofil granülosit biyobelirteçlerinin duyarlılığı ve özgüllüğünün, ELISA testlerine atıfta bulunanlarla eşit olduğunu sözlerine eklemiştir. Ayrıca, bu biyobelirteçlerin değerlendirilmesi saatler içinde tamamlanabilmekle birlikte akut NMOSD'li hastalarla ilgili terapötik kararlar için zamanında destek potansiyeli sağlamaktadır. Araştırmacılar NMOSD, MOGAD ve MS'yi klinik muayene ve tek başına MRI taramaları kullanarak ayırt etmenin zor olabileceğini belirtmişlerdir. AQP4 ve anti-MOG antikorları için tahliller, teşhisi düzeltmek için standart olmasına karşın bu tahlillerin sonuçlarının elde edilmesi 1-2 hafta sürmektedir. Bu zaman çerçevesi, acil olarak ihtiyaç duyulan tedavinin uygulanmasını geciktirebilmektedir. Nötrofil granülositler, konağı savunmak için salgılanmalarına rağmen dokuya da zarar verebilen molekülleri taşıyan çeşitli bileşenlere sahip olmakla birlikte bu hücreler NMOSD'li hastalarda beyin dokusunda ve CSF'de yaygındır. Bilim insanları MOGAD hastalarında genellikle nötrofil granülositlerin de bulunduğunu, ancak bunların MS'te nadir olduğunu ifade etmişlerdir. Leppert ve meslektaşları, bu hücrelerin NMOSD veya MOGAD'ı, MS'ten ayırt edip edemeyeceğini değerlendirmek için bir çalışma yapmışlardır. Araştırmacılar özellikle elastaz, miyeloperoksidaz (MPO), matris metaloproteinaz-8 (MMP-8) ve nötrofil jelatinaz ile ilişkili lipokalin (NGAL) olan nötrofil granül ürünlerini incelediklerini bildirmişlerdir.

Akut NMOSD ile MOGAD arasındaki fark

Leppert'in grubu, NMOSD'li 42 hasta, MOGAD'li 6 hasta ve bu potansiyel biyobelirteçler için relapsing-remitting MS'li 41 hastadan alınan CSF örneklerini değerlendirmişlerdir. Ayrıca yapılan çalışmada nörofilaman ışığı (NfL), glial fibriller asidik protein (GFAP) ve S100B için örnekler geleneksel ELISA veya tek moleküllü dizi analizi ile incelenmiştir. Araştırmacılar referans grubu olarak 25 sağlıklı kontrolden alınan CSF örneklerini incelediklerini bildirmişlerdir. Leppert ve meslektaşları, doğrusal modellerin biyobelirteçler ve hastalık grupları arasındaki ilişkiyi değerlendirmesine izin verdiğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar, biyobelirteç seviyelerinin zaman içindeki değişimini modellemekle birlikte NMOSD ve MOGAD'ı, MS inakut hastalık fazından ve ayrıca akut NMOSD ile MOGAD arasındaki farkı tahmin etmek için alıcı çalıştırma özelliği (ROC) eğrilerini ve eğri altındaki alanı (AUC) hesaplamışlardır. Son olarak, doğrusal modeller ve Spearman korelasyonu kullanarak, akut NMOSD ve relapsing-remitting MS'deki biyobelirteçlerin Genişletilmiş Engellilik Durum Ölçeği (EDSS) skoru ile ilişkisini değerlendirmişlerdir. Leppert ve meslektaşları, sağlıklı kontrollere kıyasla hastalar arasında NfL düzeylerinin arttığını bulmuşlardır. NMOSD'li hastalarda kontrollere kıyasla GFAP seviyeleri artmış olmakla birlikte NMOSD'li hastalar arasında, dört nötrofil granülosit belirteçinin tümünün, sağlıklı kontroller ve akut relapsing-remitting MS'li hastalarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde artmış olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, bu popülasyondaki belirteçlerin önemini belirlemek ve nötrofil belirteçlerini ölçmenin sağladığı değeri anlamak için granülosit belirteçlerinin yükselmesi ve NMOSD serolojik göstergeleri için tutarsız değerlere sahip hastaların izlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Erik Greb, Neutrophil Markers Distinguish MS From NMOSD, Medscape, Oct 22, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler