Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

NTRK1, NTRK2 ve NTRK3 füzyonları, farklı histolojilerdeki birçok malignitede bulunmaktadır. Bu füzyonlar, reseptör tirozin kinazların ve TRK inhibitörlerinin kullanımı için en sık karşılaşılan onkojenik aktivasyon mekanizmasını temsil etmektedir. NTRK1/2/3 füzyonlarının değişken frekansı hesaba katıldığında NTRK inhibitörlerinin uygulanmasıyla ilgili kritik konu, NTRK füzyon genlerini barındıran kanserlerin tespiti için optimum yaklaşımların geliştirilmesidir.

NTRK gen füzyonlarının tespiti ile ilgili mevcut yöntemler, bu füzyonların potansiyel uygulamaları için rasyonel bir yaklaşım geliştirilmesi ile ilgili stratejileri değerlendirmek üzere Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) Translasyonel Tıp ve Hassas Tıp Çalışma Grubu (TR ve PM WG) toplanmıştır. Onkolojik hastalardaki NTRK füzyonlarının taranmasında benimsenecek en mantıklı strateji hakkında bir fikir birliği aranmış ve ilave değerlendirmeler sonucunda ESMO TR ve PM WG ve ESMO tarafından onaylanmıştır.

NTRK füzyon gen tespitinde kullanılan başlıca tekniklerden bazıları immünohistokimya, floresan in situ hibridizasyon (FISH), RT-PCR ve hem RNA hem DNA tabanlı yeni nesil dizilemedir (NGS). Her tekniğin avantajları ve sınırları bulunmaktadır. Tarama ve nihai tanı için testler seçilirken, kaynaklar ve klinik süreçler göz önüne alınmalıdır.

Bir NTRK füzyon varlığının saptanması gereken senaryoda, prensipte tüm teknikler işe yarayabilmektedir, ancak doğrulayıcı teknik olarak en iyi seçenekler FISH, RT-PCR veya RNA tabanlı hedeflenen panellerdir. Seçili olmayan bir popülasyondaki NTRK füzyonlarının belirlenmesinin zor olduğu senaryoda, NTRK füzyonlarını güvenli bir şekilde tespit eden bir NGS panelinin (DNA- veya RNA-tabanlı) kullanılması ideal olacaktır. Özellikle RNA optimum kalitede ise, hedeflenen RNA dizileme yöntemleri altın standardı temsil edebilir. Bir NTRK füzyonu belirlendiğinde, farmakolojik hedef protein kinaz olduğundan, tespit edilen NTRK füzyonlarının protein ifadesini doğrulamak için immunohistokimya testi uygulanmalıdır. Alternatif olarak ‘iki adımlı bir yaklaşım’ da değerlendirilebilir, bu yaklaşım öncelikle tarama için immunohistokimya yönteminin kullanılmasını ve tarama sonrası tespit edilen pozitifliklerin NGS ile doğrulanmasıdır.

Medikaynak Referanslar

Annals of Oncology 30: 1417–1427, 2019 doi:10.1093/annonc/mdz204 Çevirim içi yayınlanmıştır. 3 Temmuz 2019 C. Marchio` 1,2, M. Scaltriti3,4, M. Ladanyi3, A. J. Iafrate5,6, F. Bibeau7, M. Dietel8, J. F. Hechtman3, T. Troiani9, F. Lo´ pez- Rios10, J.-Y. Douillard11, F. Andre` 12* & J. S. Reis-Filho3

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler