Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Çocuklarda D vitamini eksikliği, yüksek kan basıncı (BP) ve yüksek açlık glikoz konsantrasyonları gibi zayıf kardiyometabolik sağlık belirteçleri ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, düşük D vitamini konsantrasyonları, arteriyel endotel disfonksiyonu ve gelecekteki kardiyovasküler olaylar için öngörücü olan arteriyel sertlik de dahil olmak üzere subklinik arteriyoskleroz belirteçleri ile ilişkilendirilir. Obez çocukların D vitamini eksikliği, sistemik inflamasyon ve kardiyometabolik risk faktörleri riski daha yüksektir. Bununla birlikte yapılan randomize klinik çalışmalar, D vitamini desteğinin, muhtemelen çalışma tasarımı ve denek seçimindeki değişiklikler nedeniyle, çocuklarda kardiyometabolik riskteki azalmalar ile ilişkili olduğunu kesin olarak göstermemiştir.

Yapılan çalışmada araştırmacılar, obez çocuklarda D vitamini takviyesinin, immünomodülasyon, vasküler fonksiyon ve glikoz homeostazı üzerindeki yararlı etkiler yoluyla genel kardiyometabolik sağlıklarını iyileştirebileceğini varsaymışlardır. Buna göre araştırmacılar, 1000 IU veya 2000 IU D3 / d vitamini uygulamasının, endotelyal fonksiyon, arteriyel sertlik, merkezi ve sistemik kan basıncı, insülin duyarlılığını iyileştirmede mevcut referans günlük alımdan (RDA) 600 IU D3 / d vitamininden daha etkili olup olmadığını belirlemek için bir D vitamini randomize klinik çalışmalar gerçekleştirerek D vitamini eksikliği olan aşırı kilolu ve obez çocuklarda metabolik belirteçler (açlık glikoz konsantrasyonu ve lipit profili) ve inflamatuar aracıların down regülasyonunun D vitamininin vasküler ve metabolik sağlık üzerindeki etkilerinin altında olup olmadığını araştırmışlardır.

Obez Çocuklar Üzerinde Gerçekleştirilen Randomize, Çift Maskeli ve Kontrollü Klinik Çalışma

Araştırmacıların öncelikli birincil konuları, her bir yüksek dozu (1000 IU ve 2000 IU) 6 ayda daha düşük dozla (600 IU) karşılaştırmak olmuştur. Buna göre araştırmacılar 225 - 18 yaş arası uygun çocuklarda randomize, çift maskeli, kontrollü bir klinik çalışma gerçekleştirmişler ve 6 aylık endotel fonksiyonundaki değişim birincil sonucu vermiştir. Bu duruma göre, serum 25-hidroksivitamin D konsantrasyonlarında doz-yanıt artışları, hiperkalsemi gelişmeden anlamlı ve tolere edilmiş ve endotel fonksiyonunda, arteriyel sertlikte, sistemik-sistolik kan basıncında, lipitlerde ve inflamatuar belirteçlerde 3 ve 6 aylık değişiklikler 1000 veya 2000 IU D vitamini alan çocuklar ile 600 IU alan çocuklar arasında farklılık göstermemiştir. Bazı ikincil sonuçlar gruplar arasında farklılık göstermiş ve 600-IU grubu ile karşılaştırıldığında, 1000-IU grubunda santral sistolik, santral diyastolik ve sistemik-diyastolik kan basıncı 6 aydan daha düşüktü [62.66 (% 95 CI: −5.27, −0.046), −3.97 (−5.97) , −1.17) ve −3.28 (−5.55, −1.00) mm Hg]; insülin duyarlılığı 3 ve 6 ayda artmış ve açlık glikoz konsantrasyonu 2000-IU grubunda 6 ayda (−2.67;%95 CI: −4.88, −0.46 mg / dL) düşmüştür. Araştırmacılar, aşırı kilolu ve obez çocuklarda D veya 600 IU / d'ye karşı 1000 veya 2000 IU / d vitamin D3 takviyesi ile D vitamini eksikliğinin arteriyel endotel fonksiyonu veya sertliği, sistemik inflamasyon veya lipit profili ölçümlerini etkilemediğini, ancak kan basıncında azalmaya neden olduğu gibi açlık glikoz konsantrasyonu ve insülin duyarlılığında iyileşmeler sağladığını belirttiler.

Araştırmanın sonucu, çocukların D vitamini durumunun optimizasyonu kardiyovasküler sağlıklarını iyileştirebileceğini göstermiştir.

Medikaynak Referanslar

Rajakumar K, Moore CG, Khalid AT, et al. Effect of vitamin D3 supplementation on vascular and metabolic health of vitamin D-deficient overweight and obese children: a randomized clinical trial [published online ahead of print, 2020 Jan 17]. Am J Clin Nutr. 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler