Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Geniş kapsamlı bir kohort çalışmasına göre, çok fazla kilolu erkek ergenlerde orta yaş itibariyle kolorektal kanser (CRC) gelişme olasılığı iki kattan daha yüksektir. Yüksek sistemik enflamasyon düzeyi olan ergenler de yüksek risk taşırlar.

Gut dergisinde yayınlanan bir çalışma, ergenlik dönemindeki vücut kütle indeksi (BMI) ve yetişkinlikteki barsak kanseri arasındaki ilişkiyi değerlendiren az sayıdaki araştırmadan biridir. Bu çalışma aynı zamanda, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ile değerlendirilen ergen sistemik enflamasyonunun bu sonuçla ilişkisini değerlendiren ilk çalışmadır.

Araştırmacılar zorunlu askere alım muayeneleri yapılan 16 - 20 yaş arası; enflamatuvar barsak hastalığı öyküsü olmayan toplam 239,658 İsveçli erkeğin BMI ve ESR verilerini analiz ettiler. Ulusal kanser kayıt sistemi verilerine göre kohortta ortalama 35 yıllık takipte 885 CRC olgusu (501 kolon ve 384 rektal) bulunuyor.

Çok değişkenli analizlerde, aşırı üst kilo kategorisinde BMI'ya sahip ergenlerde (BMI, 27.5 ila <30 kg/m2) CRC gelişme riski normal kilolulara göre (BMI, 18.5 ila <25 kg/m2) 2.08 kat daha yüksek bulundu. Obez ergenlerde (BMI, ≥30 kg/m2) ise 2.38 kat daha yüksek risk tespit edildi. Riskin incelenen beş BMI kategorisinde anlamlı düzeyde arttığı kademeli bir ilişki mevcuttu. Bölgeye özgü analizlerde ise kolon kanseri ve rektal kanserin her birine ilişkin bulgular benzerdi.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  MedScape, http://www.medscape.com/viewarticle/845326

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler