Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Obezite durumu ile beyin fonksiyonu arasında bir bağlantı olduğuna dair artan kanıtlar mevcuttur. Obezitenin hipokampal hacmin daha hızlı kaybedilmesi ile bağlantılı olduğunu bildiren görüntüleme çalışmaları vardır. Gerçek hafıza kazanımı kapasitesinin obez yaşlı yetişkinler için daha düşük olması olasıdır. Yapılan diğer bazı çalışmalarda ise kilo kaybının hafıza işlevinde iyileşmelere neden olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte kilo vermenin başarılması ve sürdürülmesi oldukça zordur.

Indiana Üniversitesi Yaşlanma Araştırması Merkezi'nden bilim adamları, yaptıkları araştırmada, ilk kez bilişsel eğitimin sonuçları ile vücut kitle indeksi (VKİ) arasındaki ilişkiyi incelediler. Hafıza eğitiminin, obez yaşlı erişkinlere sağladığı yararın, obez olmayan yaşlı erişkinlere sağladığından çok daha az olduğunu buldular.

Araştırmacılar çalışmalarına ortalama yaşları 74 olan yaklaşık 2,800 kişiyi dahil ettiler. Çalışma verilerini, şimdiye kadar yürütülen en büyük bilişsel eğitim randomize kontrollü çalışması olan ACTIVE’e (Multi-center Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly) katılan bilişsel olarak normal yaşlı erişkinlerden elde ettiler. Katılımcıların dörtte üçü kadındı. Dörtte üçü beyaz ve dörtte biri ise Afrika kökenli Amerikalıydı. Hafıza eğitimine duyarlılığı belirlemek için, katılımcıların bilinçleri 10 yıl boyunca takip edildi. Hafıza eğitimi, strateji kullanımında talimat ve pratik yoluyla sözel epizodik hafızanın geliştirilmesine odaklıydı. Akıl yürütme eğitimi, seri düzen içeren sorunları çözme becerisini geliştirmeye, hız eğitimi görsel araştırma ve daha kısa inceleme sürelerinde sunulan daha fazla bilgiyi işleme kabiliyeti üzerine odaklıydı. Bilişsel performansları, eğitim alan ve almayan, obez, fazla kilolu ve normal kilolu yaşlı yetişkinlerde karşılaştırıldı. Çalışmada hafıza eğitiminin obez yaşlı yetişkinlere, obez olmayanlara kıyasla sadece üçte bir yarar sağladığı görüldü. VKİ durumu, hafıza eğitiminden elde edilen yararı etkilediği halde, mantık yürütme veya işleme hızında sağlanan yararı etkilemiyordu.

Araştırmacılar obezite gibi demans risk faktörlerinin herhangi bir yaşta ele alınmasının, yaşam boyu birikimli bir riskin işaret ettiğinden, oldukça önemli olduğunu belirttiler. Özellikle orta yaşta obezitenin, demans da dahil olmak üzere yaşamın ilerleyen dönemlerinde karşılaşılabilecek bilişsel bozukluklar içingüçlü bir risk faktörü olduğunun altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Daniel O. Clark, Huiping Xu, Christopher M. Callahan, Frederick W. Unverzagt. Does Body Mass Index Modify Memory, Reasoning, and Speed of Processing Training Effects in Older Adults. Obesity, 2016; 24 (11): 2319 DOI: 10.1002/oby.21631

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler