Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ABD merkezli Massachusetts General Hospital’de görev yapmakta olan araştırmacıların yayınlamış oldukları son makaleye göre obezitenin kanser progresyonunu nasıl tetiklediğinin mekanizması tespit edildi.

Çalışmadaki bulgulara göre obezite ile PIGF’nin (plasental büyüme faktörü) aşırı miktarda bulunması arasında bir ilişki olduğu ve bu faktörlerin de tümörlerin içindeki immün hücrelerde bulunan reseptörü olan VEGFR-1’e bağlanması ile tümör progresyonunun tetiklendiği görüldü. Hücresel modeller ve hayvan modellerinde olduğu gibi hasta tümör örnekleirnde de PIGF / VEGFR1 yolağının hedeflenmesinin obez hastalarda çok değerli olabileceği gösterildi.

Çalışmada obezitenin meme va pankreas kanseri üzerindeki etkisine odaklanıldı. Bu tümörlerle tanı alan hastaların ise yarısından fazlasının obez olduğu görüldü. Buna ek olarak geçmişte yapılmış olan çalışmalarda görüldü ki pankreas, meme ve diğer kanser türlerinde obezitenin ölüm riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Ancak bu çalışmaya kadar obezite ilişkili meme ve pankreas kanseri progresyonunun sebebi bilinmiyordu.

Araştırmacıların ilk bulgusu obezite ile tümör inflamasyonunun arttığı ve tümör ilişkili makrofajlarla infiltrasyonun daha sık görüldüğü oldu. Çalışmada obez farelerde VEGFR1’i hedefledikleri zaman tümör ilişkili makrofajların aktivitesinin etkilendiği, immün supresif tümör çevresinin değiştiği ve tümör büyümesinin ivmesinin kırıldığını tespit ettiler. Obez farelerde PIGF’nin yüksek oranlarda eksprese olduğunu ve PIGF / VEGFR1 bağlantısının hedeflendiği halde anti tümör bir etki oluştuğunu gözlemlediler.

Araştırmacılara göre iki kanser türünde obezitenin bu şekilde bir etkisi olduğunun gösterilmesi diğer kanser türlerinde yapılan araştırmalar için de bir yol gösterici olacaktır. Özellikle meme ve pankreas kanseri gibi hastalarının yarısından fazlasının tanı anında obez olduğu tespit edilen bu kanser türlerinde yeni hedefler bulunması gelecekteki tedavi hedefleri için de yol gösterici olacaktır.

Medikaynak Referanslar

 J. Incio et al. PlGF/VEGFR-1 signaling promotes macrophage polarization and accelerated tumor progression in obesity. Clinical Cancer Research, 2016; DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-15-1839

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler