Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Multipl skleroz (MS) genetik ve çevresel risk faktörlerine sahip otoimmün bir hastalıktır. Son yıllardaki araştırmalar, çocukluk ve ergenlik çağındaki obezitenin MS riskini ikiye katladığını göstermiş olsa da, bu ilişki obezitenin nedensel etkilerinden ziyade ölçülmemiş farklı durumlardan kaynaklanıyor olabilir.

ABD’deki California Üniversitesi’nde görev yapan bir grup araştırmacı, vücut kütle indeksinin (BMI), MS'e yatkınlık üzerindeki nedensel etkisini tahmin etmek için ayrı örneklem Mendel randomizasyonu kullandıkları bir çalışma yaptılar. Çalışma kapsamında Kuzey Kaliforniya'daki Kaiser Permanente Medikal Bakım Planı’ndaki (KPNC) (2006-2014; MS 1.104 ve 10.536 kontrol) Hispanik dışı beyaz üyelerden gelen veriler ve İsveç'teki bir çoğaltma (MS'in Epidemiyolojik Araştırması (EIMS) ve 2005-2013 Genler ve Ortam ve MS (GEMS) çalışmalarındaki, 5.133 MS vakası ve 4.718 kontrol) verileri kullanıldı. Önceden vücut kitle indeksini öngörmek için daha önceden oluşturulmuş 97 varyant kullanılan ağırlıklı bir genetik risk skoru oluşturuldu.

Sonuçlar, doğum yılı, cinsiyet, eğitim, sigara içimi, soy ve genetik prediktörlere göre düzeltildi. KPNC ve İsveç veri kümelerindeki tahminler, genetik olarak indüklenen vücut kitle indeksinin yüksek MS'e duyarlılığını öngördüğünü öne sürdü (KPNC örneği için odds oranı = 1.13,% 95 güven aralığı: 1.04, 1.22; İsveç örneği için odds oranı = 1.09,% 95 güven aralığı: 1.03, 1.15).

Bu bulgular, mekanizması halen bilinmemekle birlikte, artmış vücut kitle indeksinin MS'e karşı duyarlılığına ilk etapta nedensel bir etkisini desteklemektedir. Hem obezite hem de MS hastalık sürecini karakterize eden inflamatuar yolaklar üzerinde bir rol olduğu düşünülebilir.

Medikaynak Referanslar

Gianfrancesco MA et al. Causal Effect of Genetic Variants Associated With Body Mass Index on Multiple Sclerosis Susceptibility. Am J Epidemiol. 2017 Jan 9. doi: 10.1093/aje/kww120.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler