Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Obezitenin kanser riskini artırmadaki etkisine dair güncel tahminler gözlemsel çalışmalara dayanmaktadır. Araştırmacılara göre mevcut istatistiksel yöntemler nedeniyle bu etki hafife alınıyor olabilir. Risk tahmininde yeni bir yaklaşım rapor eden bir grup uluslararası araştırmacıya göre bu risk, şu anda düşünüldüğünden iki kat daha büyük olabilir.

Mendelian randomizasyon (MR) ismi verilen bu yeni yaklaşımı kullanan araştırmacılar genetik verilerin sistematik bir analizini yaptılar. Bu analizlerin önemi, aşırı kilolu olmanın kanser riski üzerindeki etkisinin geçmişte hafife alındığını ve obezitenin kanserde daha önce önerilenden daha önemli bir rol oynadığını öne sürmekti.

Çalışma kapsamında VKİ (vücut kitle indeksi) ile kanser riski arasındaki ilişkinin genetik MR tahminlerini, obezite ile bağlantılı sekiz ortak kanser türü için yapılan klasik kohort çalışmalarından elde edilen tahminlerle karşılaştırıldı. MR bazlı çalışmalar, önceki benzer kanser türleri için tahmin edilen %3’lük değere kıyasla gelişmiş ülkelerde incelenen altı kanser türü üzerindeki VKİ yükünü neredeyse %8 olarak göstermişti.

Germline Genetik Varyantları

Araştırmacılar, çeşitli nedenlerden dolayı, kansere neden olabilecek faktörleri tanımlamanın zor olduğunu belirttiler. Bu nedenler arasında başlıca olarak epidemiyolojik çalışma tasarımında kısıtlamalar, doğal eşlik eden etkenler ve ters nedensel problemler yer almaktadır. Bu sorunlara karşılık, MR, risk faktörlerini değerlendirmek için araç olarak germline genetik varyantlarını kullanır. Bu nedenle, MR tahminleri eşlik edici etkenlerle ilgili hatalara karşı daha az hassastır ve bir ömür boyunca ilgilenilen risk faktörüne maruz kalmayı daha kesin olarak yansıtır.

Uzmanlar, MR analizleri ile elde edilenler arasındaki göreceli risk tahminlerindeki gözlenen farklılıkların ve geleneksel gözlemsel çalışmalardan elde edilen tahminlerin kısmen MR'ın ters nedensellik ve rezidüel şaşırtma ile önyargıdan kaçınma kabiliyetleri ile açıklanabileceğini ileri sürmektedirler. Bununla birlikte, MR tahminleri VKİ'nin genetik "vekillerine" dayandığından, MR analizlerinin kanser riskine ilişkin VKİ'nin daha doğru tahminler vermesinin en önemli nedeni, bir yaşam süresi boyunca artmış VKİ’ye maruz kalma riskini yansıtılabilmesidir. Araştırmacılar MR yönteminin ileride çalışmalarda daha fazla kullanılmasının kansere etki eden faktörlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını ümit ettiklerini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Daniela Mariosa, Robert Carreras-Torres, Richard M Martin, Mattias Johansson, Paul Brennan, Commentary: What can Mendelian randomization tell us about causes of cancer?, International Journal of Epidemiology, Volume 48, Issue 3, June 2019, Pages 816–821,

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler