Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan çalışmalarda, ödev çabalarının öğrenci başarısı ile tutarlı bir şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, sorumluluk hissinin, ev ödevi çabasını öngörmede en önemli kişilik özelliği olduğu gözlenmiştir. Bu ilişki göz önüne alındığında, ev ödevi savunucuları, öğrencilerin ödevlerine yatırım yapma çabalarının, öğrencilerin sorumluluk duygusu üzerinde olumlu etkileri olabileceğini savunmaktadırlar.

Tübingen bilim insanları yaptıkları yeni bir çalışmada, bu iddianın doğru olup olmadığını araştırdılar. Çalışmada, öğrencilerin matematik ve Almanca ödev çabalarının, öğrencilerin ergenlik yıllarının erken dönemlerinde sorumluluk duygusunun gelişmesindeki bireysel farklılıklar ile ilişkili olup olmadığını incelediler. Araştırmacılar, Baden-Württemberg ve Saksonya eyaletlerinde bulunan iki farklı okuldan 2.760 öğrenciyle uzunlamasına bir çalışmadan elde edilen verileri analiz ettiler. Öğrenciler başlangıçta 5. sınıfta ilköğretimden orta öğretime geçiş yaptıktan hemen sonra, sonraki üç yıl boyunca ise, öğrenciler her yıl okulun başlangıcından altı ila sekiz hafta sonrasında değerlendirildi. Öğrenciler, matematik ve Almanca'daki son 10 ev ödevinden kaçını yaptıkları gibi soruları yanıtladılar. Araştırmacılar ayrıca, düzenli, dağınık veya ihmalkar olup olmadıkları olduklarını sorarak, öğrencilerin ne kadar sorumluluk sahibi olduklarını sorguladılar. Öğrencilerin kişisel raporlarına ek olarak, ailelerinden çocuklarının sorumluluk davranışlarını değerlendirmeleri istendi.

Ödev Yapan Çocuklar Daha Çok Sorumluluk Duygusuna Sahip

Toplam 2760 öğrenciye sahip olan iki değişkenli değişim modelleri, ev ödevi çabaları ve sorumluluk duygusunun zamanla sistematik olarak ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. En önemlisi, ödevlerine daha fazla çaba sarf eden öğrencilerin sorumluluk bilinci açısından daha olumlu bir gelişme gösterdikleri gözlendi. Önceki araştırmalar, sorumluluk hissinin geç çocukluk döneminde ve erken ergenlik döneminde geçici olarak düşme eğiliminde olduğunu gösterirken, bulgulara göre ödevlerini titizlikle yapmak bu eğimi dengeliyordu.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların, ev ödevinin sadece okul performansı ile değil, aynı zamanda kişilik gelişimi için de önemli olduğunu gösterdiğini ve öğrencilerin ödevlerine çok çaba harcaması gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Richard Göllner, Rodica I. Damian, Norman Rose, Marion Spengler, Ulrich Trautwein, Benjamin Nagengast, Brent W. Roberts. Is doing your homework associated with becoming more conscientious? Journal of Research in Personality, 2017; 71.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler