Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Fibromiyalji, yorgunluk, uyku, hafıza ve ruh hali sorunları ile birlikte yaygın kas-iskelet sistemi ağrısı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Son zamanlarda, oksipital sinir alanı uyarımı (ONS) fibromiyalji ile ilişkili ağrı için etkili bir potansiyel tedavi olarak önerilmiştir.

Oksipital sinirler, boynun ikinci ve üçüncü omurlarının yakınında ortaya çıkan iki çift sinirdir. ONS, derinin altına yerleştirilmiş küçük elektrotlar kullanılan ve oksipital sinirlerden geçen ve ağrı hissini engelleyen elektriksel darbeler gönderen bir tekniktir. Bununla birlikte bu teknikte, ağrı düzenlemesinin altında yatan nöral mekanizmalar tam olarak anlaşılmamıştır.

Yapılan yeni bir çalışmada, fibromiyalji hastalarında oksipital sinir stimülasyonunun ağrıyı baskılama yeteneğinin arkasındaki sinir mekanizması araştırıldı.

Araştırmacılar, C2 dermatomuna subkutan elektrotlar implante edilen yedi hastayı, bir Pozitron Emisyon Tomografi (PET) H215O aktivasyon çalışmasına dahil ettiler. Bu yedi hasta; çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmanın parçası olan 40 hastadan oluşan bir gruptan seçildi ve altı ay sonra açık etiket takipleri yapıldı. Çalışmada hastalara hem "ON (aktif stimülasyon) hem de "OFF (stimülatör cihazı kapalı) koşulları sırasında, H215O PET taramaları yapıldı. Yine hem "ON hem de "OFF koşulları sırasında, implante fibromiyalji hastaları için elektroensefalogram (EEG) verileri de kaydedildi.

İnhibe Edici Yolak Uyarılıyor

"OFF durumuna göre ONS stimülasyonu, medial ağrı yolağını içeren dorsal lateral prefrontal korteks, ventral medial prefrontal korteks, bilateral anterior singulate korteks ve parahipokampal alanda aktivasyonla sonuçlandı. Bunlardan son ikisi azalan ağrı yolağını içermektedir. Lateral ağrı yolağını içeren sol somatosensöriyel kortekste ve diğer duyusal bölgeleri oluşturan görsel ve işitsel kortekste rölatif deaktivasyon gözlendi. EEG sonuçları ayrıca azalan ağrı yolağında aktivite artışı gösterdi. Ventral medial prefrontal kortekse uzanan prejener pregenual anterior singulat korteks, bu artışı teta, alfa1, alfa2, beta1 ve beta2 frekans bantlarında gösterdi.

Araştırmacılar, PET taramalarının, ONS'nin, fibromiyaljide inen ağrı inhibe edici yolağın ve lateral ağrı yolağının aktivasyonu yoluyla etkisini gösterdiğini belirttiler. EEG’de ise, inene inhibisyon sistemi alımından sorumlu olabilecek kortikal alanların aktivasyonunu gösterdiğini aktardılar. Araştırmacı ekip, bulgularının bu umut vaad eden tedavi yönteminin daha da geliştirilmesi için yeni imkanlar sağladığını belirtti.

Medikaynak Referanslar

Shaheen Ahmed, Mark Plazier, Jan Ost, Gaetane Stassijns, Steven Deleye, Sarah Ceyssens, Patrick Dupont, Sigrid Stroobants, Steven Staelens, Dirk De Ridder and Sven Vanneste. The effect of occipital nerve field stimulation on the descending pain pathway in patients with fibromyalgia: a water PET and EEG imaging study, BMC Neurology 2018 18:191.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler