Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Japon araştırmacılar dünya çapında neden bu kadar hızlı yayıldığının olası bir açıklaması olarak, Omicron varyantının plastik ve deri üzerinde diğer COVID-19 varyantlarından daha uzun süre canlı kalabildiğini söylemektedir.

Bir laboratuvar deneyinde, otopsilerden toplanan plastik ve insan derisi parçalarına farklı varyantlardan örnekler uygulandı. Kyoto Prefectural Üniversitesi'nden araştırmacılar bulgularını bioRxiv'de yayınladılar: ‘Yüzeyde saptanamayacak hale gelene kadar canlı kalan varyant’

'Bu çalışma, Omicron varyantının endişe verici varyantlar arasında en yüksek çevresel kararlılığa sahip olduğunu göstermiştir. Bu yüksek stabilitenin Omicron varyantının Delta varyantının yerini almasına ve hızlı yayılmasına izin veren faktörlerden biri olabileceği düşünülmektedir' diye belirtiyor araştırmacılar.

Plastik üzerinde Omicron varyantı örnekleri, 8 günden biraz fazla bir süre (193.5 saat) canlı kalırken, bu süre orijinal COVID suşu için 56 saat, Alpha için 191.3 saat, Beta için 156,6 saat, Gama için 59.3 saat ve Delta için 114 saattir. Deri örneklerinde Omicron ortalama 21.1 saat canlı kalırken bu süre orijinal virüs için 8,6 saat, Alfa için 19,6 saat, Beta için 19,1 saat, Gama için 11 saat ve Delta için 16,8 saattir.

Çalışma, varyantların etanole karşı orijinal COVID suşundan daha fazla dirence sahip olduğunu buldu. Bununla birlikte, tüm COVID örnekleri alkol bazlı el dezenfektanına 15 saniye maruz bırakıldıktan sonra inaktive edilmiştir. 'Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirtildiği gibi, mevcut enfeksiyon kontrolü (el hijyeni) uygulamalarında dezenfektan kullanılması şiddetle önerilir' demektedir araştırmacılar.

Medikaynak Referanslar

Omicron Survives Longer on Plastic, Skin Than Other COVID Variants - Medscape - Jan 25, 2022.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler