Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kaliforniya Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırma, destek ve lokal ışınlama sağlamak için kemiğe enjekte edilen bir radyoaktif kemik çimentosunun, kemik tümörleri için geleneksel radyasyon tedavisine daha güvenli bir alternatif olduğunu kanıtlamıştır. Çalışma, bu brakiterapi çimentosunun, omuriliğe zarar vermeden tümörleri doğrudan ışınlamak için omurga kemiklerine yerleştirilebileceğini ve radyoaktif malzemenin kemiklerde lokalize kalacağını bu da, yan etkileri neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı vaat etmiştir. UCI radyoloji bilimleri profesörü olan baş araştırmacı Joyce Keyak, 12-16 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ortopedi Araştırmaları Derneği'nin 2021 yıllık toplantısında sonuçları sunmuştur.

Meme, prostat, akciğer, tiroid, böbrek ve diğer yerlerde başlayan kanserler, en sık omurgada olmak üzere kemiklere yayılabilmekle birlikte kemikleri aşındırabilmektedir. Bilim insanları, daha da karmaşık hale getiren hususların, bu sorun için normal radyasyon tedavilerinin omuriliği tehdit edebileceği ve tümörün erozyonu tarafından zaten tehlikeye atılan kemikleri zayıflatarak kırık riskini artırabileceği olduğunu belirtmişlerdir. Şu anda, omurgaya yayılan kanseri tedavi etmek için birden fazla dış ışın radyasyonu seansı kullanılmaktadır. Bu radyasyon, istenmeyen yan etkilere neden olur ve omurilikten geçer, bu da genellikle tedaviyi geciktirmekle birlikte sınırlamaktadır. Keyak, brakiterapi simanının, tümörleri ışınlamak için uygun, tek adımlı, minimal invaziv bir tedavide gecikmeden kullanılabileceğini ve omuriliği ışınlamayıp veya gelecekteki tedavi seçeneklerini sınırlamayacağını belirtmiştir. Hayvan ve hesaplamalı çalışmalarda, araştırmacılar omurlara brakiterapi çimentosu enjekte etmenin radyoaktivitenin kan, idrar veya dışkıya olası göçü, enjeksiyon yeri dışındaki doz oranı ve fosfor-32 emisyonlarından omuriliğe ve yumuşak dokuya radyasyon dozu gibi kısa vadeli güvenliğini değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada enjeksiyondan 17 hafta sonra, fiziksel muayenelerin tümünün normal olduğu ve kan, idrar veya dışkıda hiçbir aktivite tespit edilmediği bildirilmiştir.

Brakiterapi kemik çimentosunun geleneksel radyasyon tedavisine göre avantajları

Araştırmacılar, dolaşımdaki kanda P-32 izotopuna dair hiçbir kanıt bulamadıklarını, radyoaktivite ile ilgili kan çalışmasında hiçbir değişiklik ve nörolojik eksiklik olmadığını belirtmişlerdir. Keyak, kemik tümörleri için bu lokalize tedavinin lokalize kaldığını ve kemiğin dışında herhangi bir etki görmediklerini ifade etmiştir. Keyak, bunun önemli olduğunu çünkü geleneksel radyasyon tedavisinin mide bulantısı, kusma ve ishal gibi olumsuz etkilere neden olduğunu vurgulamıştır. St. Jude Heritage Medical Group'ta ortopedi cerrahı olan Keyak ve Dr.Harry Skinner, brakiterapi çimentosunu, ticaretlerinin ortak bir ürünü olan kemik çimentosunu diğer tedavilerde zaten kullanılan radyoaktif malzeme ile aşılayarak oluşturmuşlardır. Keyak, brakiterapi kemik çimentosunun geleneksel radyasyon terapisi ile aynı yan etkilere sahip olmadığını, çünkü enjeksiyonun doğrudan tümörü hedeflediğini ve radyasyonun bağırsaklar veya mide gibi diğer organlardan geçmediğini belirtmiştir.

Önceki çalışmalar ayrıca omurgadaki ağrıyı anında azaltabileceğini ve potansiyel olarak hastaları ek yan etkiler taşıyabilecek güçlü ağrı kesicilerden kurtarabileceğini ortaya koymuştur. Normalde, bir kemik kanseri hastasının 10 veya daha fazla seans radyasyon tedavisine ihtiyacı olmasına karşın Keyak, brakiterapinin kemik çimentosu ile tek bir enjeksiyonun omurilik ve sinirler için önemli ölçüde daha az tehditle eşdeğer, hedeflenmiş bir tümör tedavisi sağlayabileceğini ifade etmiştir. Keyak, bu prosedürü yaptırabileceğini ve onunla yapılabileceğini belirtmiş ve daha fazla kemik ve omurilik hasarını önlemek için tümörler daha küçük olduğunda, hastaların sıklıkla hissettiği ağrıyı ve yan etkileri sınırlarken bunu yapabileceklerini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

University of California – Irvine, Radioactive bone cement may be safer in treating spinal tumors., ScienceDaily, 16 February 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler