Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yüksek tansiyon dünya genelinde 7.5 milyon insanın ölümüne neden olmakla birlikte bazı tip 2 diyabet hastalarında kontrol edilmesi zor olabiliyor. Bu tarz hastalar için, Japonya Tohoku Üniversitesi‘nde 212 tip 2 diyabet hastasının dahil edildiği bir araştırma yapıldı.

Hastalar ilk olarak dört gruba ayrıldı. Birinci grupta önkola 20 dk düşük frekanslı (800kHz) düşük yoğunluklu ultrason (US) uygulama yapılırken ikinci grubun yine önkol kısmına 500 kHz'lik düşük frekanslı düşük yoğunluklu uygulama yapıldı. Diğer iki gruba ise plasebo prosedürleri uygulanarak kontrol grubu olarak takip edildi.

Çalışmanın sonunda hem 500 kHz hem 800 kHz'lik 20 dakika ultrason uygulaması alan kişilerde tedavi öncesine göre kan basınçlarında belirli oranda düşüş gözlendi. Bu düşüş oranlarının plasebo grubuna göre çok daha belirgin olduğu gözlendi ve ultrasondan dolayı hiçbir grupta yan etki gözlenmedi.

Ultrasonun kan basıncını nasıl düzenlediği halen net olarak bilinmemekle birlikte, önkoldan sinir yolları vasıtası ile kardiyovasküler sisteme sinyal iletilmesini sağlayarak sempatik sinir sistemini uyardığı tahmin ediliyor.

Dirençli hipertansiyon tedavisinde kullanılan spesifik tedavi olmaması ve anti-hipertansif ilaçların maliyetinin de yüksek olduğu düşünüldüğünde ultrasonun ucuz ve non invaziv oluşu çok daha avantajlı görünüyor. Araştırmacılara göre bu çalışmadaki bulgular çok değerli olmakla birlikte daha geniş popülasyonlarda da bu etki araştırılmalıdır.

Medikaynak Referanslar

 Nonogaki K et al.Low-frequency and very low-intensity ultrasound decreases blood pressure in hypertensive subjects with type 2 diabetes.International Journal of Cardiology, 2016; 215: 147 DOI:10.1016/j.ijcard.2016.04.062

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler