Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Opioidler öncelikli olarak ağrı algısı üzerindeki etkileri ile ünlüdür, ancak opioidlerin biyolojik etkilerinin yaygın olduğu ve tam olarak anlaşılmadığı da açıktır. Başlangıçta afyondan türetilen opioidler, yüzyıllardır analjezik ve yatıştırıcı amaçlar için kullanılmıştır. Endojen opioidlerin tanımlanmasından ve sentetik türevlerinin geliştirilmesinden sonra, "opioid terimi, hem endojen hem de eksojen opioidleri tanımlamak için kullanılmıştır. Opioid reseptörlerinin (esas olarak, m, d ve k) ve endojen ligandlarının (endorfin, ensefalin ve dinorfin) keşfi, bunların bağımlılığı içerecek şekilde analjezinin ötesine uzanan endokrin ilişkili etkileri de kapsayacak şekilde opioid anlayışımızı genişletmiştir.

Günümüzde opioid salgını ilanına rağmen, opioid kullanımı yaygın olmaya devam etmektedir. Kronik opioid kullanımının yan etkileri hem hastalar hem de sağlık sistemi için problem olmaya devam ediyor. Opioid kaynaklı endokrinopatiler iyi bir şekilde belgelenmiştir, ancak opioid kaynaklı adrenal yetmezlik (OIAI) hala önemsiz kalmaktadır. Yeni yapılan bir literatür derlemesi, OIAI tedavisinin gelişimi ve etkisi için prevalans, öngördürücü faktörler hakkında şu anda bilinenleri özetlemektedir.

Bazı vaka raporları, kronik opioid alan kişiler arasında adrenal krizin gelişimini vurgulasa da, sadece mevcut birkaç çalışma OIAI hastalarını sistematik olarak değerlendirmiştir. Bu küçük çalışmaların heterojenliği, OIAI için yaygınlık veya potansiyel risk faktörlerinin değerlendirilmesine çalışırken zorluklar oluşturmaktadır. OIAI'nin kronik opioidlerle tedavi edilenler arasında tahmini prevalansı %8.3 ile 29 arasında değişmektedir ve daha yüksek opioid dozları alanlarda prevalansın daha yüksek olması muhtemeldir. Düşük sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi değişkenleri ve değişen ağrı algısı, düşük kortizol seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, bu hastalarda glukokortikoid replasmanının parametreler üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Opioid Salgını Ciddi Bir Tehlike

Her ne kadar opioid reçeteleri plato yapmış ve azalıyormuş gibi görünse de, Amerikalıların %17'si 2017 yılında içinde opioidlerin olduğu bir reçete almıştır. Epidemiyi tanımak ve ele almak için önemli adımlar atılmıştır. Ancak görünen o ki opioid kullanımı bir sorun olmaya devam etmektedir ve bu nedenle opioid ile ilişkili advers etkiler devam etmektedir ve yaygındır. Opioidlerin hipotalamus-pituiter-adrenal (HPA) eksen üzerindeki baskılayıcı etkileri klinik olarak önemlidir, ancak tam prevalans ve bunun biyolojik ve psikolojik etkileri küçük çalışmalar dışında sistematik olarak değerlendirilmemiştir. OIAI'liler arasında glukokortikoid replasmanının etkisini değerlendirmek için daha detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu konu ile ilgili daha fazla veri elde edilinceye kadar OIAI tedavisi uygun hasta değerlendirmesi, danışmanlığı ve yönetimine ihtiyaç duymaktadır.

En büyük risk altındakileri daha iyi tanımlamak ve OIAI'nin optimal yönetimine rehberlik etmek için daha fazla araştırma kritik öneme sahiptir. Hastalarla ile birebir temas halinde olan tüm sağlık profesyonellerinin kronik opioid kullanıcılarındaki OIAI olasılığı konusunda tetikte olması gerekmektedir.

Medikaynak Referanslar

Donegan D Opioid induced adrenal insufficiency: what is new? Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2019 Jun;26(3):133-138.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler