Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İleriye dönük bir kohort çalışmasından elde edilen verilerin analizi, orta yaştaki daha yüksek serbest zaman fiziksel aktivite seviyelerinin, ileri yaştaki serebrovasküler problemler için daha düşük bir risk ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yazarlar, gri madde hacimleriyle böyle bir ilişki olmamasına rağmen, orta yaştaki kalıcı olarak yüksek fiziksel aktivite seviyelerini, daha sağlam beyaz madde bütünlüğü ve sonraki yaşamda daha az laküner felç ile ilişkilendirmişlerdir. Sonuçlar, fiziksel aktivitenin küçük damar hastalığı üzerindeki etkiler yoluyla bilişi etkileyebileceğini öne sürmüştür. New York'taki Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde tıp ve epidemiyoloji yardımcı doçenti olan Priya Palta, Medscape Medical News'e verdiği demeçte, önceki çalışmaların çoğunun, fiziksel aktiviteyi yaşlı yetişkinlikte bir zaman noktasında ölçmüş olduğunu belirtmiştir. Palta, çalışmalarının, yetişkinlikte çok kez katılımcı fiziksel aktivite düzeylerini ölçtüğü için, normal yaşlanma, iş ve emeklilik, hastalık ve yaralanma nedeniyle kişinin yaşamı boyunca aktivite düzeylerindeki değişiklikler göz önüne alındığında önemli olan yeni bilgiler eklediğini ifade etmiştir. Bulgular, 6 Ocak'ta Neurology'de çevrimiçi olarak yayınlanmıştır.

Araştırmalar, orta yaştaki orta ve yüksek seviyelerde fiziksel aktivitenin, daha düşük seviyelerde bilişsel gerileme ve düşük demans riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Ancak yazarlar, egzersizin beyin sağlığı için faydalarını araştıran randomize kontrollü çalışmaların karışık sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir. Bu denemelerin çoğu küçük örnek boyutlarına sahip olmakla birlikte kısa süreli olduğu ve katılımcıların yaşamları boyunca fiziksel aktiviteyi incelemediği bildirilmiştir. Palta ve meslektaşları, 1987-1989 döneminde 45-64 yaşları arasında olan 15.792 toplumda yaşayan yetişkinlerin prospektif bir kohort çalışması olan Topluluklarda Ateroskleroz Riski (ARIC) çalışmasının verilerini analiz etmişlerdir.

Yapısal beyin MRG ölçümleri

Araştırmacılar, 2011-2013 yılları arasında ARIC'in beşinci muayenesine katılan 6538 katılımcıya odaklandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada bu katılımcılar daha fazla eğitime ve daha yüksek gelire sahipti ve diyabet, hipertansiyon, sigara ve kardiyovasküler hastalık prevalansı başlangıçta ölen veya takipte kaybedilenlere göre daha düşüktü. Bu gruptan 1963 katılımcıya MRI yapılmış olmakla birlikte MRG'nin yapıldığı ortalama yaşın 76,2 yıl olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar, 5. ziyarete katılan ancak MRI yapılmayan analiz katılımcılarının çalışmaya dahil edilmediğini belirtmişlerdir. Boş zaman fiziksel aktivite (LTPA), önceki yıldaki fiziksel aktivite hakkında raporlar isteyen Modifiye Baecke Fiziksel Aktivite Anketi kullanılarak 1., 3. ve 5. ziyaretlerde ölçülmüştür. Palta ve meslektaşları, etkinliklerin metabolik eşdeğeri (MET) değerlerini atadıklarını ve katılımcıların haftalık MET dakikalarını hesapladıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca katılımcıları, haftada en az 150 dakika orta ila şiddetli fiziksel aktivite (MVPA) içeren 2008/2018 Amerika Birleşik Devletleri Fiziksel Aktivite Yönergelerini karşılayan veya karşılamayan olarak sınıflandırdıklarını belirtmişlerdir.

Çalışma sonuçlarının yapısal beyin MRG ölçümleri olduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar görüntüleri bölgesel kortikal hacimleri hesaplamak ve serebrovasküler lezyonları, beyaz cevher hastalığını, beyaz cevher bütünlüğünü ve gri cevher hacimlerini değerlendirmek için kullanmışlardır. Veriler yaş, cinsiyet, eğitim, ırk, APOE genotipi ve sigara içmeyi içeren faktörler için kontrol edilmiş olmakla birlikte eğitim, lise, lise veya dengi okuldan az ve liseden fazla olarak nitelendirilmiştir. Orta yaşta orta MVPA bildiren katılımcılar arasında, gri madde hacminin, MVPA bildirmeyen katılımcılardan daha büyük olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, yüksek MVPA'ya sahip katılımcılar ile MVPA'sı olmayanlar arasında gri madde hacminde hiçbir fark bulamadıklarını belirtmişlerdir. Geç yaşamda yüksek fiziksel aktivite seviyeleri, daha az serebrovasküler lezyon, daha az beyaz cevher hastalığı ve geç yaşamda daha büyük gri cevher hacimleri ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte araştırmacılar, vücut kitle indeksi ve hipertansiyon gibi komorbid vasküler risk faktörleri için ayarlama yapıldıktan sonra, geç yaşamda fiziksel aktivite için etki tahminlerinin artık anlamlı olmadığını belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Erik Greb, Exercise at Midlife Linked to Better Brain Health in Late Life, Medscape, Jan 15, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler