Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mezenkimal kök hücreler (MSC), özellikle kendilerini yenileme, multilineage farklılaşma, kolay erişilebilirlik ve hasarlı dokuları hedef alma becerileri açısından, hücre esaslı tedaviler için umut verici bir seçenektir. Ayrıca MSC'ler, kıkırdak ve subkondral kemiği yeniden oluşturabilirler.

Daha önce bir domuz modelinde, eklem kıkırdak rejenerasyonu için manyetik hücre hedefleme tekniği ile otolog kemik iliği kaynaklı MSC'lerin (BM-MSC'ler) intra-artiküler enjeksiyonunun etkinliği gösterilmişti. Bu rejeneratif etkilerinin yanında, MSC'lerin alloantijenler veya mitojenler tarafından indüklenen, T-hücresi çoğalmasının inhibisyonu yoluyla immün-ayrıcalıklı olabildikleri görülmüştür. Ayrıca, MSC'lerin T-hücre bölünmesini parçalamasını artırdıkları ve interferon (IFN) -ɣ, tümör nekroz faktörü (TNF) -α, interlökin (IL) -1α ve -1β dahil enflamatuar sitokinleri modüle ettikleri bildirilmiştir. Bununla birlikte, MSC'ler B hücrelerinin proliferasyonunu ve aktivasyonunu inhibe edebilmektedir.

Japonya ve Mısır’dan araştırmacılar, karma lenfosit reaksiyonu (MLR) testini kullanarak, allojenik manyetik olarak işaretlenmiş mezenkimal kök hücrelerin (m-MSC'ler), osteokondral onarımı iyileştirmede otolog güvenliliğini araştıran bir çalışma yaptılar. Çalışmada, tavşan diz osteokondral defekt modelinde, manyetik işaretleme tekniği ile transplantasyondan sonra kıkırdak onarımı ve T hücre immün yanıtı için etkinlikleri açısından allogeneik ve otolog MSC'leri karşılaştırdılar.

Araştırmacılar 20 Japon beyaz tavşanın dizlerini rastgele iki gruba ayırdılar. Kontrol (otolog) grubundakilere 2 x 105 m-MSC ve deneysel (allogeneik) gruptakilere Hollanda tavşanından 2 x 105 m-MSC transplantasyonu, eksternal manyetik bir cihaza 10 dakika maruz bırakıldıktan sonra yapıldı. Tavşanlara 12 hafta sonra ötenazi uygulandı. Araştırmacılar onarılan dokuyu, Fortier skalasında histolojik skorlama için, toluidin mavisi ile boyadılar. Karboksifluoresesein diasetat succimidyl ester (CFSE) işaretleme tekniğini (CFSE-MLR) kullanarak, karma lenfosit reaksiyon testi ile anti-donör alloreaktiviteyi değerlendirmek için splenositleri kullandılar.

Araştırmacılar her iki grupta da, kondrojenik doku tabakası ile örtülü subkondral kemiğin tamamen onarıldığını gördüler. Ayrıca, Fortier skalasında histolojik olarak anlamlı fark bulamadılar. CD4 + T hücrelerinin uyarılma endeksi, kontrol ve deney grupları arasında istatistiksel olarak farklılık göstermezken, CFSE-MLR testi ile CD4 + T hücreleri her kombinasyonda allo-reaktivite gösteriyordu.

Araştırmacılar allogeneik m-MSC'lerin, otolog m-MSC'lere güvenli alternatif bir kaynak olabileceğini belirttiler. Tek aşamalı bir cerrahi prosedürle, evrensel verici MSC'leri kullanarak, klinik uygulamada osteokondral bir defektin onarılmasının allogeneik m-MSC'lerle desteklenebileceğinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Mahmoud, E. E., Yuka, T., Kamei, N., Harada, Y., Ohdan, H., Nobuo, A., and Ochi, M. (2017) Monitoring immune response after allogeneic transplantation of mesenchymal stem cells for osteochondral repair. J Tissue Eng Regen Med, doi: 10.1002/term.2413.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler