Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Otizm spektrumu bozukluğu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 68 çocuğun birine etki eder. Bu hastalık üzerinde son derece kapsamlı olarak yapılan çalışmalara rağmen, karmaşık durumun kaynağı ve risk faktörleri tam olarak anlaşılamamıştır. ABD merkezli olarak yönetilen uluslararası bir ekip, bu hastalığın nedenlerini daha iyi anlamak için, otizmden etkilenen tek bir çocuğa sahip 2,300 aileden oluşan bir kohorta yeni bir sistematik analiz uyguladı. Çalışma, önceki araştırmalarda gözden kaçmış olabilecek, genetik mutasyonların tanımlanması ve karakterize edilmesine odaklandı.

Postzigotik mozaik mutasyonlar veya PMM'ler olarak bilinen genetik değişiklikler, fetüsün gelişme döngüsü boyunca insan zigotunun konsepsiyonundan sonra meydana gelir. Birey, mutasyona uğramış ve mutasyona uğramamış hücrelerin bir mozaiğine veya çeşitliliğine sahip olacaktır. Bu mutasyonlar geçmişte çeşitli nörolojik koşullarla ilişkilendirildi, ancak otizm gibi daha karmaşık bozukluklarda rolleri belirsizdir. Araştırma ekibi, uygulamış oldukları bir dizi hassas test sonucunda PMM’lerin çalışmaya katılan grupta zannedilenden daha yaygın olduğunu tespit etti. Bu çocuklarda tespit edilen mutasyonların %22’sini PMM’ler oluşturmaktaydı.

Ardından, araştırmacılar etkilenen çocuklar ile hasta olmayan kardeşlerini kıyasladıkları zaman bu mutasyonların etkilenen çocuklarda çok daha yüksek olduğunu ve muhtemelen hastalık gelişimi üzerinde bir katkısı olabileceğini tespit ettiler. Proteinlerin genetik kodlamasını değiştirmedikleri için, bu tür mutasyonların genel olarak nötr olduğuna inanılır. Ancak ekip, bu mutasyonların genetik mesajların birbirine nasıl eklendiğini değiştirebileceğine dair kanıt buldu. Çalışma aynı zamanda, gelişim için gerekli genlerin protein kodunu veya mutasyona direnç gösteren genleri değiştiren mozaik mutasyonların, otizmi olan bireylerde zengin olduğuna dair ön kanıtları buldu. Bu, otistik bireylerin yüzde 1 ila 2'sine bir risk oluşturmaktadır. PMM'lerin birçoğu bugüne kadar tespit edilen en yüksek doğrulanmış otizm risk genlerinden birinde meydana geldi ve bu da bu mutasyonların otizm genetik riskine katkıda bulunduğunu düşündürdü. Bu nedenle, araştırma ekibi, genel mozaik mutasyonlarının, bu kohortun yüzde 3-4'ünde otizm riskine katkıda bulunabileceğine inanıyor.

Araştırmacılara göre otizm ve ilişkili bozukluklarda mozaikleşmenin rolü üzerine yoğunlaşan bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır

Medikaynak Referanslar

Krupp DR et al. Exonic Mosaic Mutations Contribute Risk for Autism Spectrum Disorder. The American Journal of Human Genetics, 2017; DOI: 10.1016/j.ajhg.2017.07.016

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler