Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Weill Cornell Medicine araştırmacıları tarafından yapılan klinik öncesi bir araştırmaya göre, astrosit adı verilen beyin hücresindeki anormallikler, otizm spektrum bozukluklarının bazı davranışsal semptomlarının ortaya çıkmasında çok önemli bir rol oynayabilir.

Molecular Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışma için, Weill Cornell Medicine Feil Ailesi Beyin ve Zihin Araştırma Enstitüsü'de sinirbilim araştırmacısı Dr. Dilek Çolak ve meslektaşları, otizm hastalarından elde edilen kök hücrelerden astrosit üretti ve onları sağlıklı yeni doğmuş farelere nakletti. Nakil sonrası farelerin, otizm spektrum bozukluklarının (OSB) ayırt edici bir belirtisi olan tekrarlayan davranışlar geliştirdiğini, ancak hastalıkla ilişkili sosyal eksiklikleri geliştirmediklerini buldu. Farelerde ayrıca OSB'de yaygın olarak görülen, ancak hastalığın temel bir özelliği olmayan bellek kusuru geliştiğini de saptadılar. Dr. Çolak 'Çalışmamız astrosit anormalliklerinin otizm spektrum bozukluklarının başlamasına ve progresyonuna katkıda bulunabileceğini öne sürüyor. Astrosit anormallikleri, tekrarlayan davranışlardan veya bellek kusurundan sorumlu görünüyor ancak sosyal etkileşim güçlüğü gibi diğer semptomları etkilemiyor' dedi.

Otizm spektrum bozuklukları ile ilgili çoğu çalışma nöronların rolüne odaklanmıştır. Ancak astrositler nöronların davranışlarını ve aralarındaki bağlantıları düzenlemeye yardımcı olur. Dr. Çolak, otizm spektrum bozukluklarıyla bağlantılı genetik mutasyonların beyindeki çeşitli hücre tiplerini farklı şekilde etkilemesinin mümkün olduğunu söyledi. Postmortem çalışmalar, otizm spektrum bozukluğu olan hastaların beyinlerinde astrosit anormalliklerini zaten ortaya çıkarmıştı. Dr. Çolak 'Bu astrosit anormalliklerinin hastalık progresyonuna katkıda bulunup bulunmadığını veya anormalliklerin hastalığın sonucu olup olmadığını bilmiyorduk' dedi.

Astrositlerin hastalığın erken evrelerinde bulunup bulunmadığını belirlemek için ekip, otizm spektrum bozukluğu olan hastalardan elde edilen kök hücrelerini laboratuvarda astrositlere dönüştürdü ve sağlıklı yeni doğan farelerin beyinlerine nakletti.

Weill Cornell Medicine Psikiyatri öğretim üyesi ve yazar Dr. Ben Huang, iki foton görüntüleme adı verilen mikroskobik bir teknik kullanarak fare beynine nakledilen insan astrositlerinde aşırı kalsiyum sinyali gözlemlediklerini açıkladı. Dr. Huang 'Nakledilen insan astrositlerinin aktivitesini bu şekilde kaydeden ilk ekip olduğumuzu düşünüyoruz' dedi.

Artan kalsiyum sinyalinin farelerin davranışsal semptomlarına neden olup olmadığını belirlemek için ekip, laboratuvarda ASD hastası kök hücrelerinden yetiştirilen astrositleri, kalsiyum sinyalini normal düzeye düşürmek için tasarlanmış bir RNA parçası taşıyan bir virüsle enfekte etti. Bu astrositleri farelere naklettiklerinde hayvanlarda bellek sorunu gelişmedi.

Yazarlardan araştırmacı Dr. Megan Allen 'Otizm için gelecekteki tedaviler astrositlerdeki aşırı kalsiyum dalgalanmalarını sınırlamak için genetik araçları kullanarak bu bulgudan yararlanabilir' dedi. Dr. Çolak, keşiflerin şizofreni gibi bellek bozukluklarını da içeren diğer nöropsikiyatrik hastalıkları anlamak ve tedavi etmek için önemli etkileri olabileceğini söyledi. 'Astrositler de dahil olmak üzere belirli beyin hücresi türlerinin nörogelişimsel ve nöropsikiyatrik hastalıklardaki rollerini belirlemek önemli' diye ekledi.

Medikaynak Referanslar

Some autism spectrum disorder symptoms linked to astrocytes. ScienceDaily, April 2022

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler