Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yapılan bir doğrulama çalışması, otizm spektrum bozukluğu (OSB) için görsel temelli bir tarama aracının, düşük okuryazarlık gruplarında iyi çalıştığını göstermiştir. New Brunswick, New Jersey'deki Çocuk İhtisas Hastanesi Otizm Hizmetleri Koordinatörü olan Dr. Jill Harris, Reuters Health'e e-posta yoluyla, seçilmemiş bir örnekte, aracın gruptaki hangi küçük çocukların otizmli olduğunu tespit etmede iyi bir iş çıkardığını bildirmiştir. Araştırmacılar Pediatri dergisine verdikleri demeçte, yapılan çalışmanın, düşük gelirli, azınlık ailelerinden veya ingilizcede sınırlı yeterliliğe sahip olan OSB'li çocukların, daha avantajlı geçmişlere sahip akranlarına kıyasla daha geç yaşlarda teşhis edilebileceğini veya hiç teşhis edilemeyeceğini göstermiş olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar mevcut araçların yetersiz hizmet alan popülasyonlarda OSB'yi doğru bir şekilde tanımlayamayabileceğini ve okuryazarlığı düşük olan kişilerin anlamasının zor olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu durum araştırmacıların, iletişim, oyun ve sosyal etkileşimler gibi kilit alanlardaki hedef davranışları göstermek için yazılı metin yerine resimler kullanan bir araç olan Gelişimsel Check-In'i (DCI) oluşturmalarına yol açmıştır. DCI, İngilizce ve İspanyolca olarak mevcuttur.

Araştırmacılara göre, daha önceki bir çalışmada, DCI, OSB için yüksek risk altında olan genç, yetersiz hizmet alan bir örnekte, OSB ve OSB olmayan arasında kabul edilebilir ayırt etme yeteneği göstermiştir. Yapılan son araştırmaları ise, DCI'nin, herhangi bir gelişimsel veya davranışsal kaygısı olması gerekmeyen düşük gelirli, ırksal/etnik azınlık veya İspanyolca konuşan ailelerden oluşan genel (seçilmemiş) bir popülasyonda nasıl çalıştığını incelemiştir. Bu çalışmaya 24 ila 60 aylık 64 çocuk dahil edilmiş olup ebeveynler, DCI, Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklarda Otizm için Değiştirilmiş Kontrol Listesi, Takip İle Revize Edilmiş ve Sosyal İletişim Anketini tamamlamıştır. Çalışmada herhangi bir ölçüden pozitif puan alan çocuklar OSB için değerlendirilmiş olup hem Yeni Yürümeye Başlayan Çocuklarda Otizm için Modifiye Kontrol Listesi, Takip ile Revize Edilmiş Anket hem de Sosyal İletişim Anketi'nde negatif tarama yapan çocukların OSB olmadığı kabul edilmiştir. OSB'si olan çocukların, ortalama olarak, DCI'nin her kategorisinde, OSB'si olmayan çocuklara göre önemli ölçüde daha yüksek puanlara sahip olduğu gözlemlenmiştir (OSB için toplam DCI puanı 6,67'ye ve OSB olmayanlar için 1,94).

OSB teşhisini daha erken yaşlara taşımadaki ilerleme eksikliği

Araştırmacılar makalelerinde, DCI’nin, tüm yaş grupları, cinsiyetler, anne eğitim düzeyleri, birincil dil ve etnik ve ırksal grupları dahil ederek iyi bir ayırıcılık gücü sergilediğini belirtmişlerdir. İki DCI öğesi olan 1 kelime söylüyor ve isme yanıt veriyor hariç tümünün OSB'yi OSB olmayandan ayırt ettiği gözlemlenmiştir. Dr. Harris, Reuters Health'e verdiği demeçte, sağlık hizmeti sağlayıcılarının, tüm çocuklar için bir otizm tarama aracı kullanmanın önemli olduğunu bilmeleri gerektiğini, kendilerinin veya çocuğun ebeveynlerinin endişelere dikkat edip etmedikleri ve genellikle 'kırmızı bayrak' olarak kabul edilen isme yanıt vermemesi, küçük çocuklardan oluşan örneklemlerinde otizmi ayırt etmediğini belirtmiştir. Hem mevcut hem de önceki çalışmada OSB'yi OSB olmayanlardan en çok ayıran iki DCI maddesi gülümsüyor ve ilgiyi paylaşıyor olmasına karşın araştırmacılar, seçilmemiş örnekte taklit ediyor, göz teması kuruyor ve çocuklarla oynuyorun da iyi ayırt edilebilirlik sağladığını bildirmişlerdir. Kanada, Edmonton'daki Alberta Üniversitesi'nden Dr. Lonnie Zwaigenbaum, OSB teşhisini daha erken yaşlara taşımadaki ilerleme eksikliğinin ve konuşma dili, okuryazarlık ve etnik kökenle ilgili yaygın eşitsizlikler göz önüne alındığında erken tespitin önündeki engelleri hafifletmeye yardımcı olabilecek pratik stratejiler ve araçların önemli bir öncelik olduğunu belirtmiştir. Zwaigenbaum ayrıca, DCI’nin bu açıdan önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Megan Brooks, Autism Screening Tool Shows Promise in Low-Literacy Groups, Medscape, Dec 10, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler