Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Missouri Üniversitesi Thompson Otizm ve Nörogelişimsel Bozukluklar Merkezi klinisyeni David Beversdorf, konstipasyon ve diyare gibi gastrointestinal sorunlarla uğraşan otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan hastalara yardım ediyor. Bu semptomlar ASD olgularında akranlarından daha yüksek orandadır. Yakın tarihli bir çalışmada Beversdorf, otizmi olan çocuklarda gastrointestinal sorunlarla bağlantılı özgün RNA biyolojik göstergeleri belirlemek için Penn State Üniversitesi'ndeki bir araştırmacıyla işbirliği yapmıştır.

Ülke genelinde çeşitli akademik tıp merkezlerindeki otizmi ve gastrointestinal sorunları olan yaklaşık 900 çocuktan tükürük örnekleri toplanmıştır. Örnekleri analiz ettikten sonra araştırmacılar otizm ve gastrointestinal semptomu olan çocuklarda özgün RNA biyolojik göstergelerini saptanmıştır.

Beversdorf ile iş birliği yapan Penn State College of Medicine pediatri doçenti Steve Hicks ‘Bir çocuğun vücudunun ağızdaki çeşitli bakterilere nasıl tepki verdiğini anlamak ve bu etkileşimlerin gastrointestinal semptomlara katkısını belirlemek istedik. Tükürükteki özgün mikroRNA'ların tanımlanması bunların gelecek tedaviler için hedeflenmesini sağlayabilir’ demiştir. Beversdorf, RNA'nın insan vücudunda düzenleyici özelliklere sahip olduğunu ve çalışmada tanımlanan özgün RNA'nın metabolizma, sindirim, depresyon ve bağımlılıkla ilgili biyolojik yollar üzerinde düzenleyici etkileri olabileceğini söylemiştir.

‘Bu 'tavuk – yumurta’ olgularından biri: gastrointestinal sorunlara RNA mı katkıda bulunuyor? yoksa gastrointestinal sorunlar RNA ekspresyonunu mu değiştiriyor? Bununla birlikte ileriye dönük daha fazla araştırma için yararlı olacak bir ilişki saptamış olduk. Bu araştırma, bir gün otizmi ve gastrointestinal semptomları olan çocukların izleminde semptomlarını azaltmak ve yaşam kalitelerini arttırmak hedefiyle kişiselleştirilmiş tedavilere yol açma potansiyeli taşıyor’ demiştir.

Medikaynak Referanslar

Scientist links epigenetic biomarkers to gastrointestinal issues for kids with autism: Findings could have future implications for precision medicine, lead to individualized treatments -- ScienceDaily Feb22.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler