Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Over kanseri günümüzde ABD’de kanser ölümleri arasında en sık görülen beşinci sebep. Her ne kadar beyaz ırka sahip kadınlarda beş yıllık sağ kalım oranı 70’li yıllardaki %35’lik değerden günümüzde %46’ya kadar yükseldiyse de siyah ırkta bu oran %42’den %38’e geriledi.

Geçmişte yapılan bazı çalışmalarda günlük laktoz tüketimi ile over kanseri gelişimi arasında bir ilişki bulunmuş olsa da diğer bir kısım çalışmada ise bu tez kanıtlanamamıştı. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların genellikle Avrupa merkezli ve beyaz kadın popülasyonunda yapıldığını göz önünde bulunduran New Jersey’deki Rutgers Kanser Enstitüsü araştırmacılarının öncü olduğu bir grup, sadece Afrika asıllı Amerikalılar üzerinde çalışmaya karar verdiler.

Çalışmada popülasyon temelli bir baz kontrol çalışması olan Afrika-Amerikan Kanser Epidemiyolojisi Çalışması’nın verileri değerlendirildi. Bu çalışmada 11 eyaletteki 20-79 yaş aralığında Afrika asıllı Amerikalı yeni tanı almış invaziv epitelyal over kanserine sahip hastaların verileri mevcuttu. Rastgele telefon araması yöntemi ile de Afrika asıllı Amerikalı olan sağlıklı kontrollerden oluşan bir kontrol grubu oluşturuldu. Sonuçta çalışmaya 490 kanser vakası ve 656 kontrol dahil edilmiş oldu.

Katılımcılara anket yoluyla çeşitli sorular sorularak risk faktörleri belirlenmeye çalışıldı. Bu sorular arasında beslenme alışkanlıkları ve güneşin altında ne kadar zaman geçirdiklerine dair sorular da vardı.

Araştırmacılar hem laktoz alımının hem de tam yağlı süt tüketiminin over kanseri riskini anlamlı oranda artırdığını tespit ettiler. Düşük yağlı ve yağsız süt tüketenlerde ise herhangi bir risk görülmedi. Peynir ve yoğurt ürünlerinin de herhangi bir risk oluşturmadığı görüldü. Yiyeceklerle veya suplementer olarak alınan kalsiyumun ise riski anlamlı şekilde azalttığı tespit edildi. D vitamini ile over kanseri riski arasında herhangi bir bağlantı bulunamamış olsa da çalışmaya katılan kadınların sadece %20’sinden daha azının günlük önerilen 600 IU (ya da 70 yaşın üstünde 800 IU) D vitamini aldığını tespit ettiler.

Araştırmada aynı zamanda güneş altında geçirilen sürenin artırılması durumunda over kanseri oluşum riskinin azalabileceği tespit edildi. Beyaz kadınlar için günde 15 dakika güneşin altında kalmak gerekli ve D vitamininin sentezi için yeterli olabilirken, Afrika asıllı kadınlarda bu süre cilt pigmentleri nedeniyle 5-10 kat daha uzun. Ayrıca cilt kanseri riski açısından da güneş altında geçirilen süreye dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Araştırmacılara göre çalışmaya dahil edilen büyük popülasyon sayesinde coğrafi ve sosyoekonomik açıdan farklı sınıflarda bir çok hasta ve kontrolün incelenmiş olması çalışmayı güçlü kılıyor. Bu çalışmanın sonuçlarının diğer bir önemli yanı ise over kanseri için bir erken tarama yöntemi bulunmaması sebebiyle riskin azaltılması konusunda topluma yol gösteriyor olması.

Medikaynak Referanslar

 Qin B et al. Dairy, calcium, vitamin D and ovarian cancer risk in African–American women. British Journal of Cancer, 2016; DOI: 10.1038/bjc.2016.289 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler