Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Özefagus merkezli adenokarsinom özellikle uzakdoğulu toplumlarda sık görülen bir kanser çeşididir. Adenokarsinom tipindeki alt türüne de sıklıkla rastlanır.

Uzakdoğu merkezli yapılan bir çalışma ile küratif olarak rezeke edilen özefagus adenokarsinomalı hastalarda HER2 proteini ekspresyonunun ve gen amplifikasyonunun frekans, tümör özellikleri ve prognostik etkisi araştırıldı.

Toplam 713 cerrahi özefagus adenokarsinom numunesinde HER2 ekspresyonu, immünhistokimyasa (IHC) ile analiz edildi. Gen amplifikasyonu büyük bir alt grupta FISH ile incelendi (n = 344). Çoğu tümör T3-4 (% 66) veya nod pozitif (% 72) idi; % 95'i özofagusta veya gastroözefageal kavşakta yerleşimliydi. Hiçbir hastaya neoadjuvan tedavi uygulanmamıştı. İstatistiksel analiz yapılırken Cox modelleri kullanıldı.

Genel olarak, özefagus adenokanserlerinin % 17'si HER2 pozitifti yani IHC3 veya IHC2 amplifikasyonu mevcuttu ya da HER2 amplifikasyonu ile (HER2 / CEP17 oranı 2) ekspresyon (k = 0.83) arasında güçlü bir uyum bulunmaktaydı. HER2 pozitifliği düşük tümör derecesi, daha az invazyon, daha az malign nod ve bitişik Barrett özofagusunun (BE) varlığı ile anlamlı olarak ilişkiliydi. Barrett olan özefagus adenokarsinomlarındaki HER2 pozitifliği olmayanlara göre daha yüksekti. (% 95 GA: 1.1-2.8), [P = 0.014]

Tüm olgularda, HER2 pozitifliği, Barrett özefagusun varlığı veya yokluğu ile farklılık gösterecek şekilde hastalığa özgü sağkalım (DSS) ile anlamlı şekilde ilişkiliydi (P interaction 0.0047). Barrett olan özefagus adenokarsinomlarında, direk olarak prognostik olmasa da HER2 pozitifliği ile daha iyi DSS [HR = 0.54 (% 95 CI: 0.35-0.84), P = 0.0065] ve genel sağkalım (P = 0.0022) değerlerine sahipti.

Sonuç olarak HER2 pozitifliği rezeke edilen özefagus adenokarsinomların% 17'sinde gösterildi ve azalmış tümör agresifliği ile ilişkili bulundu. Barrett özefagusu olan özefagus adenokarsinomunda HER2 pozitif olma ihtimalinin neredeyse iki katıydı ve bu alt grupta HER2 pozitifliği sağkalımı iyileştirmekle bağımsız olarak ilişkiliydi.

Medikaynak Referanslar

Yoon HH et al. Association of HER2/ErbB2 Expression and Gene Amplification with Pathologic Features and Prognosis in Esophageal Adenocarcinomas. Clin Cancer Res; 18(2); 546–54. 2012 AACR.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler