Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir araştırma, özofagus kanserinin genç Amerikalılar arasında arttığını ve ilerlemiş hastalık tanısı alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Özofagus kanseri, ABD kanser teşhislerinin yaklaşık %1'ini oluşturmakla birlikte araştırmacılar bu yıl ülke çapında 18.000'den fazla vakanın teşhis edilmesinin beklendiğini belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalar, teşhisten beş yıl sonra beş hastadan sadece birinin hayatta kaldığını göstemiştir. Yeni çalışmada araştırmacılar, 1975 ile 2015 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın özofagus kanseri türlerinden biri olan özofagus adenokarsinomu (EAC) ile ilgili verileri analiz ettiklerini bildirmişlerdir. Bu süre zarfında çalışmada, hastalığın tüm yaş gruplarında arttığı gözlemlenmiş olup 50 yaşın altındaki insanların yılda ortalama %2.9 artış gösterdiği bildirilmiştir.

Özofagus kanserinin epidemiyolojisi

Araştırmacılar daha genç hastalarda hastalığın ileri evrelerinde teşhis konma olasılığının daha yüksek olduğunu, 50 yaşın altındakilerin %85'ine kanserden sonra teşhis konduğunu, 50 yaş ve üstü hastaların %67'sinde kanserin yakın veya uzak bölgelere yayıldığını belirtmişlerdir. Çalışma daha genç hastaların daha kötü hayatta kalma oranlarına sahip olduğu bildirilmiştir. 16 Aralık'ta Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention dergisinde yayınlanan rapor, 2000 ile 2011 yılları arasında, 50 yaşın altındakilerin beş yıllık EAC'siz sağkalım oranının % 23 iken, yaşlı hastalar için yaklaşık % 30 olduğunu göstermiştir. Minn, Rochester'daki Mayo Clinic'te tıp profesörü olan çalışma yazarı Dr. Prasad Iyer, geç evre özofagus kanseri olan hastaların tipik olarak erken evre hastalığı olanlara göre daha kötü sonuçlara sahip olduğunu ve bu nedenle, tarama stratejilerini hedeflemek için özofagus kanserinin epidemiyolojisini anlamanın önemli olduğunu belirtmiştir. Çalışmanın yazarları, doktorların ve hastaların EAC'nin nadir de olsa artmakta olduğunun farkında olmaları gerektiğinin önemini vurgulamışlardır. Iyer bir dergi haber bültenine yaptığı açıklamada, bu yaş grubundaki geç dönem hastalığın büyüklüğü ve kansere bağlı zayıf sağkalımın onlar için şaşırtıcı bulgular olduğunu belirtmiştir. Dr. Prasad Iyer ayrıca, son kırk yılda artış eğiliminden de endişe duyduklarını sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Esophageal Cancer on the Rise Among the Young: Study, HealthDay News, Dec. 22, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler