Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Circulation’da yayınlanan bir mikro simülasyon çalışmasına göre şeker miktarının paketlenmiş gıdalarda %20 ve içeceklerde %40 azaltılması, ABD’de yetişkin nüfusta ömür boyu 2.48 milyon kardiyovasküler olayı (felç, kalp krizi, kalp durması gibi), 490.000 kardiyovasküler ölümü ve 750.000 diyabet vakasını önleyebilir.

Massachusetts Genel Hastanesi 'nden (MGH) bir araştırma ekibi, Tufts Üniversitesi Friedman Beslenme Bilimi ve Politikası Okulu, Harvard Halk Sağlığı T. H. Chan Okulu ve New York Şehir Sağlık ve Ruh Sağlığı Birimi (NYSSRSB), ABD Ulusal Tuz ve Şekeri Azaltma Girişimi (UTŞAG) tarafından önerilen pragmatik bir şeker azaltma politikasının sağlık, ekonomik ve eşitlik etkilerini simüle etmek ve ölçmek için bir model oluşturdu. NYŞSRSB tarafından toplanan 100'den fazla yerel, eyalet ve ulusal sağlık kuruluşundan oluşan bir ortaklık olan UTŞAG, 2018'de 15 kategoride paketlenmiş yiyecek ve içecekler için şeker azaltma hedefleri taslağını yayınladı. Bu Şubat ayında UTŞAG, endüstrinin şekerli ürünlerini kademeli olarak yeniden formüle etmeyi gönüllü olarak taahhüt etmesi amacıyla politikayı tamamladı.

Bununla birlikte, ulusal bir politikanın uygulanması için şirketlerin hedeflere yönelik çalışmalarını izlemek ve ilerlemelerini kamuya bildirmek için devlet desteğini gereklidir. Araştırmacılar, modellerinin ABD'de ulusal bir şeker reform politikasına duyulan ihtiyaç konusunda fikir birliği oluşturacağını umuyorlar. MGH'nin baş yazarı ve doktoru, Siyi Shangguan MD, MPH , "Bu çalışmanın önümüzdeki birkaç yıl içinde reformülasyon girişimini ilerletmeye yardımcı olacağını umuyoruz" diyor. "Ticari olarak hazırlanan yiyecek ve içeceklerin şeker içeriğinin azaltılması Amerikalıların sağlığı üzerinde şeker vergisi koyma, ilave şeker içeriğini etiketleme veya okullarda şekerli içecekleri yasaklama gibi şekeri azaltma girişimlerinden daha büyük bir etkiye sahip olacaktır." yorumunda bulunuyor.

UTŞAG politikasının yürürlüğe girmesinden on yıl sonra, modellemeye göre, ABD’nin mevcut yetişkin nüfusun (35 ila 79 yaş arası) ömrü boyunca 118.04 milyar dolar ve toplam net sağlık maliyetinde 4.28 milyar dolar tasarruf etmesi beklenmektedir. Aşırı şeker tüketimine bağlı hastalıklar geliştiren Amerikalıların verimlilik kaybının sosyal maliyetlerini de ekleyen UTSAG politikasının toplam maliyet tasarrufu, yetişkin nüfusun ömrü boyunca 160.88 milyar dolara yükseliyor. Hesaplamalar tahmini olduğu için bu faydaların hafife alınması muhtemeldir. Çalışma ayrıca, endüstrinin politikaya kısmen uymasının bile önemli sağlık ve ekonomik kazançlar sağlayabileceğini göstermiştir.

Araştırmacılar, UTŞAG politikasının altı yılda maliyet etkin hale geldiğini ve dokuz yılda maliyet tasarrufu sağladığını buldular. Politika, eşitsiz sistemlerin tarihsel bir sonucu olarak şekeri en fazla tüketen siyahiler, İspanyol yetişkinler ile daha düşük gelirli ve daha az eğitime sahip Amerikalılar gibi gruplar için tahminen en yüksek sağlık kazanımı sağlayarak aynı zamanda eşitsizlikleri azaltabilir.

Ürünün yeniden formüle etme çabalarının, trans yağlar ve sodyum gibi diğer zararlı besinleri azaltmada başarılı olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte ABD, güçlü şeker azaltma politikalarının uygulanmasında diğer ülkelerin gerisinde kalırken, İngiltere, Norveç ve Singapur gibi ülkeler şeker reform çabalarına öncülük ediyor. ABD, UTŞAG önerdiği şeker azaltma hedeflerine ulaşılırsa, halkını aşırı şeker tüketiminin tehlikelerinden korumada lider olabilir. Shangguan, " UTŞAG politikası, dünyadaki en özenle tasarlanmış ve kapsamlı, ancak ulaşılabilir, şeker reformülasyon girişimidir" diyor. Şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi kardiyovasküler hastalık obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklarla güçlü bir şekilde bağlantılıdır ve mortalitenin önde gelen nedenidir. Beş Amerikalı yetişkinden ikisinden fazlası obez, iki kişiden biri diyabet veya prediyabet ve neredeyse her iki kişiden birinde kardiyovasküler hastalık vardır bunlar düşük gelirli grupları orantısız biçimde daha fazla etkilemektedir. Tufts Üniversitesi Friedman Beslenme Bilimi ve Politikası Okulu'nun dekanı ve ortak kıdemli yazar, Dr.Dariush Mozaffarian , "Şeker, gıda arzında makul miktarlara indirgenecek en belirgin katkı maddelerinden biridir. Bulgularımız, on yıldan kısa bir sürede sağlık, sağlık eşitsizlikleri ve sağlık harcamalarında büyük olumlu değişiklikler yaratabilecek gönüllü şeker azaltma hedeflerine sahip ulusal bir program uygulama zamanının geldiğini gösteriyor." diyor.

Medikaynak Referanslar

Shangguan, Dariush Mozaffarian, Stephen Sy, Yujin Lee, Junxiu Liu, Parke E. Wilde, Andrea L.Sharkey, Erin A. Dowling, Matti Marklund, Shafika Abrahams-Gessel, Thomas A. Gaziano, Renata Micha.Health Impact and Cost-Effectiveness of Achieving the National Salt and Sugar Reduction InitiativeVoluntary Sugar Reduction Targets in the United States: A Micro-Simulation Study. Circulation,2021; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.053678

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler