Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir ankete göre, Z kuşağı pandemi nedeniyle daha fazla strese giriyor. Bu anket, pandeminin eğitim, kariyer ve ilişkiler üzerindeki etkisine dikkat çekerek 13-24 yaşlarındaki Z Kuşağının bu dönemde diğer yaş gruplarına, Milenyumculara ve X Kuşağına kıyasla daha fazla streslendiği, hedeflerinin ve sosyal yaşamlarının daha çok engellediğini bildiriyor.

MTV tarafından fonlanan Halkla İlişkiler Araştırması için Associated Press NORC Merkezi tarafından yapılan anket 1 ila 19 Eylül tarihlerinde 13-56 yaşlarında 3.764 insanı kapsamıştır. Bu ankete göre, Z Kuşağı grubundakilerin yaklaşık yüzde 46, milenyum kuşağının yüzde 36 ve X Kuşağının yüzde 31 kadarında eğitim ve kariyer hedefleri COVID-19 nedeniyle sekteye uğramış durumda. Ayrıca, Z Kuşağı grubundakilerin yaklaşık yüzde 45, milenyum kuşağının yüzde 41 ve X Kuşağının yüzde 39 kadarının arkadaşlarıyla iyi ilişkileri sürdürmesi zorlaşmıştır. Z Kuşağı grubundakilerin yaklaşık yüzde 40, milenyum kuşağının yüzde 32 ve X Kuşağındakilerini yüzde 33 kadarında romantik ilişkiler daha zor hale gelmiştir. Z Kuşağındakilerin yüzde 49, milenyum kuşağının yüzde 47 ve X Kuşağındakilerin yüzde 48 kadarı zihinsel sağlıklarını korumakta zorlandıklarını belirtmiştir. Yaş küçüldükçe, gruptakilerin yaklaşık yarısına göre pandemi eğlenmeyi ve genel olarak mutlu olmayı zorlaştırmaktadır.

Araştırma yazarlarına göre, Z Kuşağının yüzde 35 kadarı sık sık, yüzde 46 kadarı ara sıra strese girdiğini bildirmektedir. Pandemi ve enfeksiyon korkusu bu kuşak üzerinde en çok stres yaratan unsurlardır. Bu anket sonucu, daha genç Amerikalıların pandemi döneminde daha izole, yalnız ve stresli hissettikleri sonucuna varan benzer çalışmalarla uyumludur. Bu araştırmalara göre, pandemi konusundaki muamma, ekonomik belirsizlik ve işsizlik nedeniyle Z Kuşağı önemli yaşam kararları almakta daha çok zorlanmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Gen Z Most Stressed by Pandemic, WebMD Poll Says (2021). Available at: https://www.webmd.com/lung/news/20211207/gen-z-most-stressed-pandemic-poll (Accessed: 24 December 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler