Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Koronavirüs pandemisi sırasında kanser taramaları genel olarak düşmüş olmasına rağmen, bir grup doktor, kolorektal kanser için evde taramanın, yüz yüze yöntemlere göre azaldığını saptamışlardır. Bunun, gelecek için potansiyel bir seçenek olabileceğini belirtmişlerdir. Bilim insanları, ev içi testlerin, teletıp randevuları ve muayenehane içi teşhis testleri ile birlikte, hastaların bakıma erişmeleri ve özellikle meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler için düzenli taramalar almaları için yeni yollar açabileceğini ifade etmişlerdir. Ann Arbor'daki Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden çalışmanı baş yazarı olan Dr. Sherri Sheinfeld Gorin, virüsün bizleri rahatsız etmeye devam ettiğini ve halk sağlığı sistemimizin yeniden dirilişini kontrol etmek için mücadele ettiğini belirtmiş ve yine de, kanser taraması ve aşılar gibi rutin önleyici ziyaretleri etkileyebilecek ek kapatmalar yaşayabileceğimizi sözlerine eklemiştir. Gorin, kaçırılan veya geciken taramaların geç teşhislere ve geç evre kanser gelişimine yol açabileceğini de belirtmiştir. Zamanında kanser taraması yapılmayan hastalar, ciddi hastalıkların yanı sıra, ilerlemiş kanserle savaşmak için gerekli olan ameliyat, radyasyon ve kemoterapi ile ilişkili mali sorunlar ve yaşam kalitesi endişeleriyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Reuters Health'e verdiği demeçte Gorin, bu kapanmaların ve buna bağlı olarak yüz yüze taramadaki azalmanın, ailevi meme kanseri riski altında olanlar gibi savunmasız hastaları olumsuz etkilediğini ve zamanla kanserden morbidite ve mortalitenin arttığını bildiklerini belirtmiştir. Dr. Sheinfeld Gorin ve meslektaşları, sığınma evindeki kısıtlamaların Mart-Mayıs 2020 arasındaki taramaları nasıl etkilediğini anlamak için, Mayıs ve Haziran 2017-2019'da meme, servikal ve kolorektal taramalar geçiren yaklaşık 43.000 yetişkin hastanın elektronik tıbbi kayıtlarını analiz ettiklerini bildirmişlerdir. Araştırmacılar, pandemiden önce, ortalama olarak ülke genelinde üç kanser için tarama oranlarının arttığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, evde kalma düzeni sırasında, tarama oranlarının önemli ölçüde düştüğü ve kliniklerin, 2019 rakamlarına kıyasla Mayıs ve Haziran aylarında yeniden açılmaya başladıkça düşük kalmaya devam ettiği gözlemlenmiştir.

Video, telefon ve çevrimiçi portal ziyaretlerindeki artış

Kolorektal kanser için evde yapılan testler pandemiden önce yaygın olmasa da, test yöntemi pandemi sırasında yalnızca yaklaşık %65 oranında azalmıştır. 2020 yaz aylarında ofis ziyaretleri yeniden başladığında, aile hekimliği doktorları, 2019'a kıyasla yüz yüze ziyaretlerde %88'lik bir düşüş bildirmişlerdir. Araştırmacılar video, telefon ve çevrimiçi portal ziyaretlerinin muazzam bir artış gösterdiğini belirtmişlerdir. Dr. Sheinfeld Gorin, evde taramanın, bir pandeminin etkilerine ve sonrasında ortaya çıkan etkilere karşı daha bağışık olabileceğini ifade etmiş ve ve daha da önemlisi, evde kanser taramasının ofis içi kanser taramasına uygun bir alternatif olabileceğini sözlerine eklemiştir. Kolorektal kanseri tespit edebilen gayta bazlı tarama testleri şu anda ABD'de mevcuttur. Araştırmacılar pozitif bir sonuçtan sonra, doktorların hastaları takip edebileceğini ve bir teşhisi doğrulamak için kolonoskopi veya kolonografi gibi gerekli muayenehane testlerini programlayabileceklerini belirtmişlerdir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi de evde bir rahim ağzı tarama testini gözden geçirmektedir ve meme kanseri için biyobelirteç tabanlı bir evde tarama testi yakında mevcut olabilecektir. Evde yapılan testler, özellikle engelli olanlar, kırsal kesimde yaşayanlar ve düşük gelirli bireyler olmak üzere hassas grupların tarama yaptırmasına da yardımcı olabilmektedir. Araştırmacılar doktorların hastalara örnekleri nasıl toplayacaklarını öğretebileceklerini, bunun da bu üç kanser için muayenehane içi ziyaretlere eşlik edebilecek utancı azaltabileceğini ifade etmişlerdir. Seattle'daki Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Diana Buist, hala yetersiz taranan kişilere ulaşmak için mücadele ettiklerini ve ev tabanlı testlerin, özellikle Avustralya ve Avrupa genelinde birçok uluslararası ülkede başarıyla uygulandığını ve bunun da zaman, ulaşım ve diğer faktörler gibi engelleri ortadan kaldırdığını belirtmiştir.

Medikaynak Referanslar

Carolyn Crist, At-Home Cancer Screening Could Thrive After the Pandemic, Medscape, Nov 23, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler