Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tümörler, dolaşım sistemine tümör hücrelerini saçarlar ve bunlara dolaşan tümör hücreleri denir. Bu hücreler bir çok farklı çalışmada tanısal biyobelirteç olması açısından değerlendirildi. Bu hücreler genellikle büyük ve bozuk şekilli olduğu ve bir araya toplanma eğiliminde oldukları için küçük damarları tıkayarak kalırlar.

Chicago Medikal Center’daki araştırmacıların hipotezine göre gastrointestinal tümörlerden salınan dolaşan tümör hücreleri ilk olarak portal vene gelir ve ondan sonra dar damarlara sekestre olurlar. Bu hücreler periferik damarlara ulaşamadığı için gastrointestinal kaynaklı tümörlerde genellikle ileri evrelere gelene kadar periferik kanda tümör hücreleri tespit edilemez.

Bu hipotezlerini test etmek için araştırıcılar rutin tanısal endoskopi sırasında bir ultrason eşliğinde portal venden kan alarak test ettiler. Pankreas ve safra kesesi kanseri olduğu düşünülen 18 hastanın tamamından alınan kan örneklerinde dolaşan tümör hücrelerine rastlandı. Periferik kandan alınan örneklerde ise bu 18 hastanın sadece 4’ünde dolaşan tümör hücreleri tespit edilebildi.

Araştırıcılar bu yöntemin tanı ve tedavi açısından çok değerli bir yönlendirici olduğu ve işlemin güvenli bir işlem olduğunu düşünüyorlar. 18 hastada bu yöntem denendi ve herhangi bir komplikasyon izlenmedi.

Bu yöntem ile özellikle pankreas kanseri gibi çok ölümcül olan bir kanserin erken tanısı sağlanmış olabilir. ASCO’ya göre 2015 yılında tanı alan 49000 pankreas kanseri hastası ve bu hastalık sebebiyle 40560 ölüm olacak. Pankreas kanseri tanısı aldığında evre 2 olan hastaların sadece %7’si 5 yıllık sağkalıma sahiptir.

Çalışmada erken evre ve ileri evre hastalar alındığı zaman 7.5 mililitrede ortalama 100 dolaşan tümör hücresi bulunmaktayken bu yöntemden en çok fayda görecek olan erken evredeki hastalarda bu sayı ortalama 80 olarak hesaplanmış. Periferik kanda alınan örneklerde ise aynı miktardaki örnekte dolaşan tümör hücresi ya bulunamamış ya da sadece 1 adet bulunabilmiş.

Araştırıcılara göre bu yöntem sayesinde özellikle pankreatobiliyer kanserli hastalarda erken tanı ve erken tedavi için bir öngörü sağlanılabilir. Dolaşan tümör hücresi sayısına bağlı olarak hastalar tabakalandırılabilir ve uygun tedaviye karar verilebilir. Böylece hastalara özgü tedavi kararları verilerek sağkalım sürelerinde bir iyileşme sağlanabilir. Daha çok hastanın dahil edileceği kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Medikaynak Referanslar

  Daniel V.T. Catenacci, Christopher G. Chapman, Peng Xu, Ann Koons, Vani J. Konda, Uzma D. Siddiqui, Irving Waxman. Acquisition of Portal Venous Circulating Tumor Cells From Patients With Pancreaticobiliary Cancers by Endoscopic Ultrasound. Gastroenterology, 2015

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler