Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Uluslararası bir retrospektif olgu çalışmasından elde edilen sonuçlar, COVID-19 sonrası sendromu geliştiren Parkinson hastası katılımcıların yaklaşık yarısının motor semptomlarında kötüleşme yaşadığını ve anti-Parkinson ilaçlarına olan ihtiyaçlarının arttığını göstermektedir.

Londra, Birleşik Krallık'taki Kings College Hastanesi Parkinson Vakfı Merkezi’nden baş araştırmacı Valentina Leta, Medscape Medical News'e verdiği demeçte ''Parkinson hastalığı olan 27 hastalık serimizde %85 oranında COVID-19 sonrası semptomları gelişti. En yaygın uzun vadeli etkiler motor fonksiyonun kötüleşmesi ve günlük levodopa ihtiyacının artmasıydı. Diğer advers etkiler yorgunluk, beyin sisi, konsantrasyon kaybı ve bellek bozuklukları dahil olmak üzere bilişsel bozukluklar ve uykusuzluk gibi uyku bozuklukları olmuştur'' dedi.

Uzun Süreli Sekelleri

Önceki çalışmalar, COVID-19'un akut fazında Parkinson hastalarında motor fonksiyonların ve diğer semptomların kötüleştiğini belgelemiştir. Bu çalışmanın sonuçları, ileri düzeyde hastalığı ve eş zamanlı hastalıkları olan hastalarda mortalitenin daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir.

Vaka serisi, Birleşik Krallık, İtalya, Romanya ve Meksika'da COVID-19'dan da etkilenen 27 Parkinson hastasını içeriyordu. Araştırmacılar, COVID-19 sonrası sendromu 'COVID-19 ile uyumlu bir enfeksiyon sırasında veya sonrasında gelişen, 12 haftadan uzun süren ve alternatif bir tanı ile açıklanmayan belirti ve semptomlar' olarak tanımladılar. Semptomların bazıları Parkinson hastalığı ile de ilişkili olduğundan, semptomlar yalnızca SARS-CoV-2 ile doğrulanmış şiddetli bir akut solunum yolu enfeksiyonundan sonra ortaya çıktıysa veya hastalar önceden var olan bir semptomda akut veya subakut kötüleşme yaşadıysa COVID-19 sonrası ile ilişkilendirilmiştir.

%59,3'ü erkek olan katılımcıların Parkinson hastalığı tanısı sırasındaki ortalama yaşı 59.0 ± 12.7, ortalama hastalık süresi 9.2 ± 7.8 yıldı. Hastaların COVID-19 tanısı konulduğunda Hoehn ve Yahr evresi 2.0 ± 1.0, Charlson Komorbidite İndeksi puanı 2.0 ± 1.5 ve levodopa eşdeğer günlük dozu 1053.5 ± 842.4 mg idi.

Semptom Kötüleşmesi

'Bilişsel bozukluklar' beyin sisi, konsantrasyon güçlüğü veya bellek sorunları olarak tanımlandı. 'Periferik nöropati semptomları', karıncalanma veya uyuşma hissi olarak tanımlandı. En yaygın sekel, motor semptomların kötüleşmesi ve Parkinson ilaçlarına duyulan ihtiyacın artmasıydı. Araştırmacılar, her birinin çalışma grubunun yaklaşık yarısını etkilediğini belirtti.

Leta, Parkinson hastalığına özgü olmayan bulguların genel popülasyonda uzun süreli COVID-19 ile ilgili mevcut literatürle uyumlu olduğunu belirtti. COVID-19'un şiddeti, Parkinson hastalarında COVID-19 sonrası sendromun gelişimi ile ilişkili görünmüyordu.

Araştırmacılar, viral hastalığa ek olarak pandemi sırasında uzun süreli karantina stresinin ve sağlık ve rehabilitasyon programlarına erişimin azalmasının Parkinson hastalarında COVID-19 sonrası sendromun yüküne katkıda bulunabileceğini belirtiyorlar.

Bu çalışmanın kısıtları nispeten küçük örneklem boyutuna sahip olması ve bir kontrol grubunun olmamasıdır. Araştırmacılar, ihtiyaçları konusunda farkındalığı artırmak ve kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri geliştirmeye yardımcı olmak için Parkinson hastaları arasında COVID-19'un doğal seyrini aydınlatmak için daha büyük çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar.

Anlamlı Bir Yorum

Medscape Medical News'in bulguları hakkında yorum yapan Duke Üniversitesi hareket bozuklukları nöroloğu Dr. Kyle Mitchell, Parkinson hastalarının COVID-19 olduktan sonra karşılaşabilecekleri zorluklara ilişkin veriler sınırlı olduğundan bu çalışmanın anlamlı bir katkı olduğunu söyledi. ''Bu çalışmayı birden fazla ülkede farklı çalışma katılımcı popülasyonunu araştırması ve klinikte bize çok sorulan bir soruyu ele alması nedeniyle beğendim. Parkinson hastalarının COVID-19 enfeksiyonu ve sonrasındaki seyri hakkında gerçekten çok fazla bilgimiz yok''' diye açıkladı.

Motor semptomların kötüleşmesinin ve artan dopaminerjik ilaç ihtiyacının akla bazı soruları getirdiğini söyledi. Ve ''İlaçlardaki bu artış kalıcı mı yoksa COVID sonrasında azalıyor mu?'' diye sordu.

Mitchell, semptomların kötüleşmesinin COVID-19'a özgü olduğuna inanmadığını ve 'herhangi bir enfeksiyonda' gerileme yaşayan Parkinson hastaları gördüğünü söyledi. ''Örneğin idrar yolu enfeksiyonu ve grip ile hareket, rijidite, tremor, yorgunluk ve bilişsel sorunlarda kötüleşme görülebiliyor. Parkinson hastaları genel olarak enfeksiyonlardan daha fazla etkileniyor gibi görünüyor' dedi.

Medikaynak Referanslar

Worsening Motor Function Tied to Post-COVID Syndrome in Parkinson's - Medscape - Sep 30, 2021.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler