Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Japonya'daki Nagoya Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, Parkinson hastalığı olan hastalarda kan basıncının, hematokritin (kandaki kırmızı kan hücrelerinin yüzdesi) ve serum kolesterol düzeylerinin motor semptomların başlamasından çok önce değiştiğini bulmuştur. Bilim insanları, son olarak Scientic Reports'ta online olarak yayınlanan bu bulgunun, hastalığın erken teşhis ve tedavisine zemin hazırlayabileceğini belirtmişlerdir. Alzheimer hastalığından sonra sinir sistemini etkileyen en yaygın ikinci hastalık olan Parkinson hastalığına, dopamin adı verilen bir nörotransmiterdeki hassasiyet neden olmaktadır. Tüm dopaminerjik nöronların yarısından fazlasının, Parkinson hastalığı olan hastalarda titreme, sertlik ve hareket yavaşlığı gibi motor semptomları deneyimledikleri aşamada zaten kaybedildiği bilinmektedir. Ek olarak, önceki çalışmalar, Parkinson hastalığı olan hastalarda, motor semptomların başlamasından 10 ila 20 yıl önce kabızlık, hızlı göz hareketi uyku davranış bozukluğu, koku alma duyusunda bozulma ve depresyon gibi motor dışı semptomların ortaya çıktığını göstermiştir. Bu sonuçlar, Parkinson hastalığının motor semptomların başlamasından on yıl önce geliştiğini göstermektedir.

Nagoya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Masahisa Katsuno, hastaların vücutlarındaki biyolojik değişiklikleri motor semptomların başlamasından çok önce tespit edebilirlerse, tıbbi tedavilere erken bir aşamada başlayabileceklerini belirtmiştir. Bu açıdan, Nagoya Üniversitesi'nin başyazarı ve lisansüstü öğrencisi Prof.Katsuno ve Katsunori Yokoi liderliğindeki araştırma ekibi, Japonya'da her yıl bireyler arasında gerçekleştirilen genel sağlık kontrollerinin sonuçlarına odaklandıklarını bildirmişlerdir. Ekip, motor semptomların başlamasından önce kontrol sonuçları bulunan Parkinson hastalığı olan 22 erkek ve 23 kadın hastanın kontrollerinden elde edilen birkaç yıllık verileri analiz etmişlerdir. Ekip ayrıca karşılaştırma için en az dört yıl boyunca sağlık kontrolü yaptıran 60 erkek ve 60 kadın sağlıklı bireyin muayenelerinden elde edilen verileri kullandıklarını belirtmişlerdir.

Motor semptomların başlamasından önce Parkinson hastalığının potansiyel biyobelirteçleri

Araştırmacılar öncelikle Parkinson hastalığı olan hastalar ile sağlıklı bireyler arasındaki her bir kontrol maddesinin temel değerlerini cinsiyete göre ayrı ayrı karşılaştırmışlardır. Çalışmada erkek hastalarda ağırlık, vücut kitle indeksi, hematokrit, toplam ve düşük yoğunluklu kolesterol seviyeleri ve serum kreatinin seviyelerinin sağlıklı erkek bireylere göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca kadın hastalarda kan basıncı düzeyleri ve aspartat aminotransferaz adı verilen enzim daha yüksek iken, diğer maddelerin değerlerinin sağlıklı kadınlara göre daha düşük olduğu bildirilmiştir. Daha sonra araştırmacılar, Parkinson hastalığı olan hastalarda motor semptomların başlamasından önce kontrol maddelerindeki uzunlamasına değişiklikleri incelemişlerdir. Sonuç olarak, preotor evrede kadın hastalarda kan basıncı düzeylerinin arttığını, erkek hastalarda ise total ve düşük yoğunluklu kolesterol düzeylerinin ve hematokritin azaldığını bulmuşlardır. Diğer kontrol maddeleri ile ilgili olarak, önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Prof. Katsuno, bu çalışmada, kan basıncı, hematokrit ve serum kolesterol düzeylerinin, motor semptomları ortaya çıkmadan önce Parkinson hastalığının potansiyel biyobelirteçleri olduğunu bulduklarını belirtmiştir. Prof. Katsuno, bu bulgunun, genel sağlık kontrollerinin Parkinson hastalığının gelişiminin erken belirtilerini tespit etmeye yardımcı olabileceğini göstermekte olduğunu ifade etmiştir. Prof. Katsuno, bu bağlamda, ekibin şu anda kontrol muayenelerine dayalı olarak hastalıkta yüksek risk altında olan kişileri belirlemek için çalışmalar yürüttüğünü belirtmiştir. Son olarak Prof. Katsuno, kontrol verilerine göre Parkinson için yüksek risk altında olduğu düşünülen bireylerde hastalığın gelişmesini önlemek amacıyla klinik ilaç denemeleri de yaptıklarını sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Masahisa Katsuno, General health checkups may detect early signs of Parkinson's disease, Science Codex, January 19, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler