Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Parkinson hastalığının başlarındaki kabızlığın şiddeti, hastalığın ilerlemesini daha hızlı tahmin etmektedir. Kabızlık ayrıca tanıdan önce de sıklıkla bulunmaktadır. Kabızlık, Parkinson ile birlikte her zaman bulunmamakla birlikte, öngörücülüğü heterojen olabilir ve farklı ilerleme oranlarına sahip farklı Parkinson alt tipleri için bir belirteç olabileceği önerisini ortaya koymaktadır.

Bu duruma açıklık getirmek isteyen bir grup araştırmacı, kabızlığın parkinsonda motor ve bilişsel ilerlemeyi tahmin edip edemeyeceğini görmek için bir çalışma yaptı. Hastalar çalışmaya tanıdan ortalama olarak 0,4 yıl sonra dahil edildiler. Araştırmacılar çalışmalarında 281 parkinsonlu hastanın olduğu toplum bazlı bir kohorttan yararlandılar ve katılımcıları her 18 ayda bir MDS-UPDRS ve MMSE gibi standart değerlendirme yöntemleri ile 108. aya kadar takip ettiler. Çalışmadaki ortalama takip süresi 4,15 yıldı. Hastalar başlangıçta MDS-UPDRS kabızlık madde puanlarındaki kabızlığın ciddiyetine göre sınıflandırıldılar. 281 hastanın 43'ü hafif, 35'i orta-şiddetli kabızlık olarak sınıflandırıldı. Kaplan-Meier, demans, postüral instabilite ve ölüme doğru ilerleme oranları karşılaştırıldı. Kabızlık, hafif kabızlık veya orta-şiddetli kabızlık olarak sınıflandırılan hastalar arasında birçok demografik veya klinik değişkende (örneğin, yaş, cinsiyet, sigara içme durumu, Hoehn ve Yahr evre, MDS-UPDRS part III veya levodopa eşdeğeri dozlar) fark yoktu. Gruplar arasındaki tek fark, orta ila şiddetli kabızlık grubunda, kabızlık ve hafif gruplara göre hafif ama anlamlı derecede düşük bir MMSE skoruydu (27,34 ve 28,54'e karşılık 28,36; P = 0,01).

Kabızlık ve Postüral Dengesizlik

Kaplan-Meier analizlerinde, başlangıçta orta ila şiddetli kabızlığa sahip olan grup, parkinson ile ilişkili demansın daha erken başlangıcına sahipti (P ​​<0,05) ve diğer gruplara göre daha hızlı Hoehn ve Yahr evre 3 veya daha ilerisine gitti. (P <0,05). Çalışmada üç grup arasında mortalite açısından bir fark olmadığını gözlemlendi. Bununla birlikte, erken demansa sahip olan hastaların daha erken postural dengesizlik geliştirdikleri görüldü.

Araştırmacılar kabızlığın inceledikleri kohortun üçte birini etkilediğini tespit ettiler, ve bu grupta kabızlığın, bilişsel işlevlerin bozulması ve hastalığın başlamasında önemli bir belirleyici olabileceğini belirttiler. Öte yandan bilim insanları sadece dört Likert puanına sahip UPDRS'nin yeterince hassas olamayacağını ve araştırmacıların konuyu ileride ele almayı ve hastaları ölümlerine kadar takip etmeyi planladıklarını eklediler. Araştırmacılar, özellikle hastada kabızlık varsa ve REM uyku davranışı bozukluğu [veya] postüral dengesizlik de buna eşlik ediyorsa, bu durumun Parkinson'un kolinerjik bir alt tipi olan kolinerjik bir işlev bozukluğu olabileceğine dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Daniel M. Keller Severe Constipation at Parkinson's Diagnosis Predicts Faster Disease Progression International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders (MDS) 2018. Abstract 1554, presented October 8, 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler