Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gebe kalmadan önce bile sigara dumanlarına maruz kalmanın, fetüsün beyin gelişimine zarar verebilecek bir etkiye sahip olduğu gösterildi. Araştırmacılar, insanlarda pasif içiciliği taklit etmek için dikkatli bir şekilde tasarladıkları deneylerde, sıçanları kullanarak, tütün dumanı kimyasal bileşenlerinin hamilelik boyunca fetal beyin gelişimini etkilediğini buldular. Sigara dumanı maruziyetinin fetüsün beyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinin, gebeliğin son dönemindeki olgularda en şiddetli olmasına rağmen, annelerin sadece gebe kalmadan önce maruz kaldıkları durumlarda dahi ortaya çıktığını gördüler.

Araştırmacılar yaptıkları çalışmada farelerde tütün duman özütünün (TSE) asetilkolin ve serotonin sistemlerinin gelişimini etkilediği kritik bir dönem olup olmadığını, nikotin ve tütün dumanının olumsuz etkileri için belirgin hedefler olup olmadığını değerlendirdiler. Tütün dumanının kimyasal bileşiklerini yakalayıp ayıklayarak ve laboratuvar hayvanlarına implante pompalar aracılığıyla solüsyonu uygulayarak pasif içiciliği taklit ettiler. Dişi sıçanlardan oluşan gruplara, çiftleşmeden önce, erken gebelik ya da geç gebelik olmak üzere üç dönemden birinde tütün duman özütü verdiler. Daha sonra ise ergenlik döneminin erken döneminden başlayıp yetişkinliğe, nikotin ve tütün dumanından olumsuz etkilendiği bilinen beyin bölgelerine odaklanarak yavruları incelediler.

Araştırmacılar, çalışma süreçlerinin üçünde de tütün dumanı özüne maruz bırakmanın, yavru farelerde öğrenme ile hafızayı yöneten kolinerjik beyin devrelerinin ve duygu ile duygusal davranışı etkileyen serotonin devrelerinin bozulmasına neden olduğunu buldular.

Araştırmacılar duman maruziyetinin hamilelikten önce fetal beyin gelişimine nasıl zarar verdiğini henüz gösteremediler fakat maruziyetten sonra vücutta kalan sigara bileşenlerinin bazı uzun süren etkilerinin buna neden olabileceğini, anne farelerin metabolizmasını veya hormonal durumunu değiştirebileceğini veya yumurta içinde beyin fonksiyonunu kontrol eden genlerin aktivitesini etkileyen bir epigenetik değişikliğe neden olabileceğini düşünüyorlar.

Araştırmacıların daha önce yaptıkları bir çalışmada ise sigara dumanının olumsuz etkilerinin büyük bölümünün nikotinden kaynaklandığını bulmuşlardı. Bu bulgular ile birleştirildiğinde elektronik sigaraların da doğurganlık çağındaki kadınlar için önemli bir tehlike oluşturabileceğini düşünülebilir.

Araştırmacılar elde ettikleri bu bulgunun toplum sağlığı için kritik bir öneme sahip olduğunu, doğurganlık çağındaki kadınlarda sadece gebelik sırasında değil, gebe kalmadan öncede pasif içicilikten kaçınılması gerektiğini pekiştirdiğini belirtiyorlar.

Medikaynak Referanslar

Theodore A. Slotkin, Ashley Stadler, Samantha Skavicus, Jennifer Card, Jonathan Ruff, Edward D. Levin, Frederic J. Seidler. Is There a Critical Period for the Developmental Neurotoxicity of Low-Level Tobacco Smoke Exposure? Toxicological Sciences, 2017; 155 (1): 75

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler