Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Programlanmış ölüm proteini 1 (PD-1) veya programlanmış ölüm proteini ligandı 1 (PD-L1), ABD'de ileri veya metastatik ürotelyal kanserin tedavisi için onaylanmıştır. Tümü daha önce platin bazlı tedavi alan hastaların tedavisi için onaylandı ve ikisi de cisplatin açısından uygun olmayan hastaların tedavisi için uygun görüldü. İmmünoterapi olmayan ajanlarda hasta sonuçları ile karakteristik advers olay (AE) gelişimi arasında bir ilişki görülmüştür. Örneğin, epidermal büyüme faktörü reseptör inhibitörleri ile tedaviden sonra döküntü gelişimi başlangıçta hasta sonucu ile ilişkilendirilmiştir. Anti-PD-1 / L1 antikorlarının bağışıklık etki mekanizması göz önüne alındığında, bağışıklık sisteminin aktivasyonu hem tümör tepkisine hem de otoimmüniteye yol açabileceğinden, otoimmün olayların gelişimini geliştirilmiş sonuçla ilişkilendirmek mantıklıdır. Ipilimumab alan melanomlu hastalarda otoimmün AE'lerin gelişiminin sonucu etkileyip etkilemediği açık değildir, ancak otoimmün AE'lerin gelişimi nivolumab ile geliştirilmiş sonuçla ilişkilendirilmiştir.

Ürotelyal kanser tedavisinde beş anti-PD-1 / L1 antikorlarının onaylanmasına yol açan çalışmalardan elde edilen veriler, hasta sonuçları ile çalışma ilacının kullanımı ile ilişkili özel ilgi gerektiren AE'lerin ve immün aracılı AE'lerin gelişimi arasındaki etkileşimi inceleme fırsatı sunar. Kortikosteroid kullanımının hasta sonuçları üzerindeki etkisi ile ilgili endişeler nedeniyle imAE'ler ayrı ayrı incelendi. Hasta sonucu ve ilgili AESI / imAE'ler arasındaki ilişkiyi araştırmak için, bu çalışmaların bir araya getirilmiş ve ilgili AESI / imAE'ler ile kortikosteroid kullanımının yanıt süresi üzerindeki etkisinin yanında tümör tepkisi, tepkinin zamanlaması ve genel sağkalım (OS) arasındaki ilişkinin incelenmesine olanak veren karma analiz yapıldı.

Sistemik Kortikosteroid Kullanımının Yanıt Süresine Etkisi

Bu araştırmanın amacı anti-programlanmış ölüm proteini 1 veya ligand 1 (anti - PD-1 / L1) antikorları ile tedavi edilen ürotelyal kanserli hastalarda tümör tepki oranı, genel sağkalım ve ilgili özel ilgi gerektiren olumsuz olaylar (AESI'ler) veya ilgili immün aracılı olumsuz olaylar (imAE) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Araştırmacılar tarafından bir anti - PD-1 / L1 antikorunun onaylanmasına yol açan metastatik veya lokal ilerlemiş ürotel kanseri olan 1,747 hastada 7 çalışma incelendi. Beş çalışma, daha önce platin bazlı tedavi almış hastaları ve cisplatin uygun olmayan iki hasta ile ilgiliydi. Veri setleri AESI'ler, ilgili AESI'ler, imAE'ler ve ilgili imAE'ler için araştırıldı ve çalışma ilacı ile ilişki konusu araştırmacı tarafından belirlendi. Bu araştırmada, ImAE'ler topikal veya sistemik kortikosteroidlerle tedavi edilen AESI'ler olarak tanımlandı.

Bu keşifsel analizlerde, yanıt veren hastaların% 64'ünde ve anti - PD-1 / L1 antikoruna yanıt vermeyen hastaların% 34'ünde ilgili bir AESI bildirilirken, ilgili bir imAE çalışma ilacına cevap veren ve cevap vermeyen hastaların sırasıyla% 28 ve % 12'sinde ortaya çıkmıştır. Bir cevap veren hastanın analizinde, ilgili AESI'leri olanlarla ilişkili AESI'leri olmayanlara kıyasla genel sağkalımda bir artış görülmüştür (tehlike oranı, 0.45;% 95 CI, 0.39 ila 0.52). İlgili bir AESI olan yanıt veren hastaların yüzde elli yedisi, yanıtın belgelenmesinden önce AESI'yi rapor etmiştir.

Bir anti - PD-1 / L1 antikoru ile tedaviye yanıt veren hastaların ilişkili bir AESI veya ilgili imAE'yi bildirme olasılıkları daha yüksektir. Bu ilişki yanıt veren hastalarda artan maruz kalma süresinden kaynaklanmıyor gibi görünüyor. Sistemik kortikosteroid kullanımının yanıt süresini etkilemediği görülmüştür.

Medikaynak Referanslar

Maher VE, Fernandes LL, Weinstock C, et al. Analysis of the Association Between Adverse Events and Outcome in Patients Receiving a Programmed Death Protein 1 or Programmed Death Ligand 1 Antibody. J Clin Oncol. 2019;37(30):2730–2737. doi:10.1200/JCO.19.00318

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler