Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sigara akciğer kanserlerinin yaklaşık %85’ine neden olurken , bunların sadece %15’i erken teşhis edilebiliyor. Hastalığın agresif oluşundan dolayı erken tanı için çabaların çoğu başarısız olmakta.

Tel Aviv Üniversitesi ve Rabin Tıp Merkezinin birlikte yaptığı araştırmaya göre göre toplum kökenli pnömoni nedeniyle hastaneye yatan kişilerin sigara kullananlarında tarama yapılarak akciğer kanseri erken teşhisi koyulup, ölüm oranları azaltılabilmektedir. Araştırmacılar akciğer kanserinin çok agresif olduğunu ve tek şanslarının semptom vermeden tanı koymak olduğu için böyle bir araştırma yapma gerekliliği duyduklarını belirttiler.

Eski çalışmalara göre yüksek miktarda sigara kullanan kişilerde yılda bir kez BT taraması yapılması mortaliteyi düşürme potansiyeline sahip ancak, bu yöntem büyük kaynaklar gerektiyor ve klinik çalışmalar haricinde nasıl bir potansiyele sahip olacağı bilinmiyor. Bu yüzden araştırmacılar gerçekçi, maliyet etkin çalışmaları ile özellikle yüksek riskli grubu hedeflediler. Bu amaçla ekip toplum kökenli pnömoni tanısı ile 2007-2011 yılları arasında Rabin Tıp Merkezinde yatan yüksek miktarda sigara içen 381 kişinin dosyasını kişilerin demografik özellikleri/sigara alışkanlıkları/akciğer kanseri risk faktörleri/ pnömoni anatomik lokalizasyon açısından inceledi. Veriler Tel Aviv üniversitesinin verileri ile kıyaslandı. Çalışma sonunda araştırmacılar beklemedikleri bir sonuç ile karşılaşdılar; bu 381 hastanın 31’ine (%9) bir yıl içerisinde akciğer kanseri teşhisi koyularak tedavileri başlanmış. Ayrıca üst lob pnömonolerinde akciğer kanseri oranının belirgin seviyede yüksek olduğunu (%23.8) ve kanserin %78.6 pnömoninden etkilenen lobta geliştiğini gördüler.

Araştırmacılara göre kanser genellikle hava yolunu tıkayıp enfeksiyona neden olarak pnömoniyi taklit ediyor ve hastalar kanserden önce pnömoni nedeni ile hospitalize ediliyor. Sigara içen kişilerin ancak ancak %0.5/1’ine yılda bir kez tarama yapılabiliyorken, çalışma grubunun %9’una erken tanı koyulma şansı doğmuş. Şu andaki tanı yöntemlerinin kanseri bulabildiğini ancak mortalite oranını düşüremediğini belirten araştırmacılar bunun bir çözüm olmadığını, yenilikçi metodlarla erken tanı oranlarını arttırmayı hedeflediklerini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

 Daniel Shepshelovich, Hadar Goldvaser, Yonatan Edel, Tzippy Shochat, Meir Lahav. High Lung Cancer Incidence in Heavy Smokers Following Hospitalization due to Pneumonia. The American Journal of Medicine, 2015; DOI: 10.1016/j.amjmed.2015.10.030 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler