Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Vücut kitle indeksi, klinik ve halk sağlığı rehberlerinde obeziteyi tanımlamak için kullanılan standart ölçü olsa da, vücut şeklini veya vücut yağ dağılımını ayırt edemez. Nispeten yüksek abdominal yağ dağılımı ile karakterize olan santral obezite, vücut kitle indeksinden bağımsız olarak daha yüksek mortalite riski ile ilişkilendirilmiştir.

Obezitenin önlenmesi ve kontrolü için mevcut halk sağlığı kuralları, normal bir vücut kitle indeksinin sağlanmasına odaklanmaktadır. Artmış bel çevresi ile karakterize ve genel popülasyonda yaygın olan santral obeziteyi nadiren ele almaktadır. Yapılan yeni bir çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki menopoz sonrası kadınlarda, normal kilolu santral obezite ile tüm nedenlere ve nedene özgü mortalite arasındaki ilişkiler incelendi.

Araştırmacılar, 1993-1998 yılları arasında ABD'deki 40 klinik merkezde Kadın Sağlığı Girişimi'ne dahil olan 156.624 menopoz sonrası kadının ülke çapında bir prospektif kohort çalışmasını gerçekleştirdiler. Bu kadınlar Şubat 2017'ye kadar gözlendi. Verilerin analizi 15 Eylül 2017'den 13 Mart 2019'a kadar yapıldı.

Santral Obezite ile Artmış Mortalite Riski

Araştırmacılar, ortalama yaşları 63,2 olan 156.624 kadının 2.811.187 kişi-yılı takip süresinde, 12.965 kardiyovasküler hastalık (%29,6) ve 11.828 kanser (%27,0) nedenli olmak üzere toplam 43.838 ölüm meydana geldiğini buldular. Normal kilolu olan, merkezi obeziteye sahip olmayan ve demografik özellikler, sosyoekonomik durum, yaşam tarzı faktörleri, hormon kullanımı açısından ayarlama yapılan kadın grubu ile karşılaştırıldığında, tüm nedenlere bağlı ölüm tehlike oranı, normal kilolu ve santral obezitesi olan kadınlarda 1,31, fazla kilolu ve santral obezitesi olmayan kadınlarda 0,91, fazla kilolu ve santral obezite olan kadınlarda 1,16, obez ve santral obezitesi olmayan kadınlarda 0,93, obez ve santral obezitesi olan kadınlarda 1,30’du. Normal kilolu ve santral obezitesi olmayan kadınlar ile karşılaştırıldığında normal kilolu ve santral obezitesi olan kadınlarda, kardiyovasküler hastalık mortalite riski (tehlike oranı: 1,25) ve kanser mortalitesi riski (tehlike oranı: 1,20) artmıştı.

Araştırmacılar, kadınlarda normal kilolu santral obezitenin, vücut kitle indeksi ile tanımlanmış obezite ve santral obeziteye sahip kadınlara benzer şekilde, artmış ölüm riski ile ilişkili olduğunu belirttiler. Bulguların, normal vücut kitle indeksine sahip bireylerde bile, santral obezitenin önlenmesi ve kontrolünü içeren gelecekteki halk sağlığı kılavuzlarına duyulan ihtiyacı vurguladığını aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Yangbo Sun, Buyun Liu, Linda G. Snetselaar et al. Association of Normal-Weight Central Obesity With All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Postmenopausal Women, JAMA Netw Open. 2019;2(7):e197337.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler