Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

JAMA'Oncologyde yayınlanan bir makalede, Kadın Sağlığı İnisiyatifi klinik çalışmalarına ait uzun süreli takip verilerinin analizi, normal kilolu kadınlarla karşılaştırıldığında aşırı kilolu ve obez postmenopozal kadınlarda invazif meme kanseri riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Seattledaki Fred Hutchison Kanser Araştırma Merkezinden Marian L. Neuhouser, Ph.D., R.D. ve çalışmanın eş yazarları aşırı kilolu ve obez olmak ile postmenopozal invazif meme kanseri riski arasındaki ilişkiyi inceledi. Kadın Sağlığı İnisiyatifi (WHI) protokolüyle 1993ten 1998e kadar çalışmaya alınan ve medyan 13 yıl takip edilen 67,142 postmenopozal kadında boy, vücut ağırlığı, başlangıçta ve iki yılda bir tekrarlanan mamogramlar ve meme kanseri değerlendirildi. 3388 invazif meme kanseri saptandı.

Çalışmacıların analizleri sonucuna göre:

  • Aşırı kilolu (vücut kütle indeksi [BMİ] 25 ila < 30); obez, derece 1 (BMİ 30 ila < 35); ve obez, derece 2 ile 3 (BMİ 35ten yüksek) kadınlarda normal kilolu kadınlara (BMI < 25) göre artmış invazif meme kanseri riski mevcuttu.
  • BMI değeri 35ten yüksek olan kadınlarda risk en yüksekti; bu kadınlarda invazif meme kanseri riski normal kilolu kadınlara (BMI < 25) göre yüzde 58 artmıştı.
  • 35 veya daha yüksek bir BMI östrojen ve progesteron reseptör-pozitif meme kanseri riskinde artışla ilişkiliydi ancak östrojen reseptör-negatif kanser riskinde artışla ilişkili değildi
  • Obezite kötü prognoz markerleriyle ilişkiliydi; BMI değeri 35ten yüksek kadınlarda büyük tümörler, lenf düğümü tutulumuna dair bulgular ve az diferansiye olmuş tümörler bulunma olasılığı daha fazlaydı.
  • Başlangıç BMI değeri 25ten az olup takip döneminde vücut ağırlıklarının yüzde 5ten fazlası kadar kilo alan kadınlarda meme kanseri riski arttı.
  • Halihazırda aşırı kilolu veya obez olan kadınlarda takip döneminde vücut ağırlığı değişikliğinin (artış veya azalma) meme kanseriyle ilişkisi yoktu.
  • Postmenopozal hormon tedavisinin (HT) BMI ile meme kanseri arasındaki ilişki üzerinde hiçbir etkisi yoktu.

Makalede obezitenin bir doz-yanıt ilişkisi ile artan postmenopozal meme kanseri riskiyle ve özellikle de östrojen reseptör-pozitif ve progesteron-reseptör pozitif hastalıkla ilişkili olduğu ancak riskin HT kullanımına veya ırka/etnik kökene göre değişmemekte olduğu, bu klinik yönden anlamlı bulguların obezitenin meme kanseri riskinin önlenmesi ve tedavisindeki rolünü değerlendiren klinik çalışmalara gereksinimi desteklemekte olduğu sonucuna ulaşıldı.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Science Daily , http://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150611114404.htm

+ Tüm Referansları Göster