Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Primer progresif multipl skleroz (PPMS) tüm MS hastalarının %10-15’ini temsil etmektedir. Özellikle hareket kabiliyetinin etkilendiği bu MS türünde yapılan klinik çalışmalarda sonlanım noktası olarak genellikle engelliliğe ait ölçekler kullanılmaktadır. Yapılan yeni bir çalışmada ise serebellar hacim değişikliklerinin hassas bir sonuç ölçütünü temsil edip edemeyeceği değerlendirildi.

26 PPMS hastası ve 20 kontrolün, Freesurfer longitudinal pipeline incelemesi ile bir yıllık izleminde serebellar hacimlerinde meydana gelen değişiklikler Wilcoxon testi kullanılarak değerlendirildi ve engellilikteki kötüleşme lojistik regresyon ile korelasyon açısından test edildi. Klinik kötüleşme, EDSS skorunda artış veya takipte 25 adım yürüme testi veya 9 delikli peg test skorundaki >% 20'lik değişim olarak tanımlandı. Verilen tedavi etkileri ve gücü için örneklem boyutları hesaplandı. Bulgular, 20 PPMS hastasından oluşan bağımsız bir kohortta doğrulandı.

Takipte beyin T1 lezyon hacminde (p <0.01), serebellar T2 ve T1 lezyon hacminde (p <0.01 ve p <0.05), serebellar hacimde, serebellar korteks hacminde ve serebellar WM hacminde anlamlı değişiklikler saptandı (p <0.001). Klinik olarak ilerlemiş hastalarda sadece serebellar hacim ve serebellar korteks hacim yüzdesi değişimi, ilerlememiş hastalarla karşılaştırıldığında anlamlı derecede azalmıştır (sırasıyla 0.91 ve 0.96'nın AUC'si p <0.01). İnceleme ve doğrulama kohortlarında serebellar hacim yüzde değişimleri bu bulgularla uyumludur (serebellar hacim -1.90 ± 1.11, -1.47 ± 2.30, serebellar korteks hacmi -1.68 ± 1.41 ve -1.56 ± 2.23). Bu bulgulara dayanarak,% 30 etki tespit etmek için gereken hasta sayısı serebellar hacim için kol başına 81, serebellar korteks hacmi için kol başına 162'dir (% 90 güç, tip 1 hata alfa = 0.05). Elde edilen bulgular PPMS klinik çalışmalarında tedavi etkisini izlemek için potansiyel kısa vadeli görüntüleme metrikleri olarak serebellar korteks hacmi ve serebellar hacim için bir rol önermektedir.

Medikaynak Referanslar

Inglese M, et al. Cerebellar volume as imaging outcome in progressive multiple sclerosis. PLoS One. 2017 Apr 24;12(4):e0176519.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler