Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Diyabet, Obezite ve Metabolizma dergisinde yayınlanan çalışma için araştırmacılar, İngiltere Biobank'tan 58 yaşındaki ortalama 500.000 kişinin verilerini analiz ettiklerini ve normalden daha yüksek kan şekeri seviyelerine sahip kişilerin ortalama dört yıl içinde bilişsel düşüş yaşama olasılığının %42 daha yüksek olduğunu ve ortalama sekiz yıl içinde vasküler demans geliştirme olasılığının %54 daha yüksek olduğunu bulduklarını bildirmişlerdir. Bilim insanları, ilişkiler, yaş, yoksunluk, sigara içme, vücut kitle indeksi ve katılımcıların kardiyovasküler hastalığı olup olmadığı gibi diğer etkili faktörlerin dikkate alındıktan sonra derneklerin doğru kaldığını ifade etmişlerdir. Prediyabet hastalarının kan şekeri seviyeleri normalden daha yüksek olmasına karşın araştırmacılar tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığını belirtmişlerdir. Bu durum, diyabet geliştirme riskinin daha yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Yapılan çalışmalar, Birleşik Krallık'ta tahmini beş ila yedi milyon prediyabet hastası olduğunu göstermiştir. Baş yazar Dr. Victoria Garfield, araştırmalarının, genellikle 'prediyabet' olarak tanımlanan bir durum olan yüksek kan şekeri seviyeleri ile daha yüksek bilişsel gerileme ve vasküler demans riskleri arasında olası bir bağlantı olduğunu gösterdiğini ifade etmiştir.

Garfield, gözlemsel bir çalışma olarak, yüksek kan şekeri seviyelerinin beyin sağlığının kötüleşmesine neden olduğunu kanıtlamadığını belirtmiş. Bununla birlikte, daha fazla araştırılması gereken potansiyel bir bağlantı olduğuna inandıklarını sözlerine eklemiştir. Ayrıca Garfield, önceki araştırmaların, zayıf bilişsel sonuçlar ile diyabet arasında bir bağlantı bulmuş olmasına karşın, çalışmalarının nispeten yüksek olan ancak henüz diyabet oluşturmayan kan şekeri seviyelerine sahip olmanın beyin sağlığımızı nasıl etkileyebileceğini araştıran ilk çalışma olduğunu belirtmiştir. Çalışmada, araştırmacılar, farklı kan şekeri seviyelerinin veya glisemik durumların, fazla mesai, demans tanıları ve beynin MRI taramalarıyla ölçülen beyin yapısındaki performansla nasıl ilişkili olduğunu araştırdıklarını bildirmişlerdir. Bu ölçümlerin her birinin, Biobank örneğinin daha küçük alt kümeleriyle sınırlı olduğu belirtilmiştir.

Diyabetli kişilerin vasküler demans geliştirme olasılığı

İşe alım sırasında tüm Birleşik Krallık Biobank katılımcılarına, son iki ila üç aydaki ortalama kan şekeri seviyelerini belirleyen bir HbA1c testi uygulanmış ve katılımcılar düşük-normal kan şekeri, normoglisemi, prediyabet, tanı konmamış diyabet ve diyabet sonuçlarına göre beş gruba ayrılmıştır. Çalışmada 42-48 mmol / mol arası bir sonuç prediyabet olarak sınıflandırılmıştır. Araştırmacılar, katılımcıların bilişsel düşüşe sahip olup olmadığını belirlemek için görsel belleğin tekrarlanan değerlendirmelerinden elde edilen verileri kullandıklarını belirtmişlerdir. Mutlak bilişsel gerileme oranları düşük olmasına rağmen, prediyabet ve diyabetli kişilerde benzer şekilde sırasıyla %42 ve %39 daha yüksek bilişsel gerileme olasılığı olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, demans teşhisine bakıldığında, prediyabetin, beyne kan akışının azalmasının neden olduğu, ancak Alzheimer hastalığının neden olmadığı yaygın bir bunama türü olan, daha yüksek vasküler demans olasılığı ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bu arada, diyabetli kişilerin vasküler demans geliştirme olasılığının, kan şekeri seviyeleri normal olarak sınıflandırılanlara göre üç kat daha fazla ve Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Araştırmacılar, antihipertansif ilaç alan katılımcıların muhtemelen daha fazla WMH'ye ve daha küçük hipokampal hacme sahip olması nedeniyle, bu farklılıklardan bazılarının yüksek kan basıncıyla açıklanabileceğini belirtmişlerdir. Son olarak bilim insaları, beyin üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan tedaviden ziyade, bu tür ilaçların kullanımının daha önce tedavi edilmemiş yüksek tansiyonun bir göstergesi olabileceğini ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

University College London, Prediabetes may be linked to worse brain health: People with prediabetes, whose blood sugar levels are higher than normal,may have an increased risk of cognitive decline and vascular dementia, according to a new study led by UCL researchers, ScienceDaily,11 February 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler