Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ABD'de yılda iki milyon antibiyotik dirençli enfeksiyon vakası görülmektedir ve bu vakaların 23.000 tanesi ölümle sonuçlanmaktadır. Uzmanlara göre antibiyotik direnci ile en etkin mücadele stratejisi antibiyotik kullanımını azaltmaktır.

Probiyotik kullanımının yararlarını araştıran bir çalışmada probiyotiklerin kullanımı, bebeklerde ve çocuklarda antibiyotik tedavisine olan ihtiyaçta azalmayla ilişkili bulundu. Bu yeni çalışma, Uluslararası Bilimsel Probiyotikler ve Prebiyotikler Derneği tarafından desteklendi ve çalışmada inceleme kapsamında on iki araştırmanın sonuçları bir araya getirildi.

Çalışmada, günlük sağlık takviyesi olarak probiyotik alan bebeklere ve çocuklara %29 oranında daha az antibiyotik reçete edildiği saptandı. Analiz sadece en yüksek kalitedeki çalışmalarla tekrarlandığında, bu oran %53'e yükseldi. İncelenen bu araştırmalarda probiyotik olarak Lactobacillus ve Bifidobacterium suşları kullanıldı.

Bulgular Tıpta Probiyotiklerin Konumunu Değiştirebilir

Araştırmacılar bulguların, antibiyotik kullanımını azaltmanın potansiyel bir yolunun, düzenli olarak probiyotik kullanımı olabileceğini işaret ettiğini aktardılar. Probiyotiklerin tüketilmesinin, bazı yaygın akut solunum ve gastrointestinal enfeksiyon türlerinin sıklığını, süresini ve şiddetini azalttığına dair kanıtların zaten mevcut olduğunu; asıl sorunun, "Bu azalmanın antibiyotiklerin azalan kullanımıyla ilişkili mi?" olduğunu vurguladılar ve yaptıkları çalışma ile arada bir ilişki olduğunu gösterdiler.

Araştırmacılar ayrıca sürekli olarak probiyotik kullanımının antibiyotik reçetelerinde genel bir azalmayla ilişkili olup olmadığını görmek için, her yaşta ve özellikle yaşlılarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çektiler. Eğer bu ilişki gösterilebilirse, bu durumun genel tıpta probiyotiklerin kullanımı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceğini belirttiler.

Probiyotiklerin, özellikle solunum yolundaki ve sindirim sistemindeki enfeksiyonlarla mücadeleye nasıl yardımcı olduğunun hala tam olarak netleştirilemediğini söyleyen araştırmacılar, diğerlerinin yanı sıra, probiyotiklerin patojen inhibitörü üretimi, bağışıklık düzenlemesi gibi birçok potansiyel mekanizma olduğunu aktardılar.

Araştırmacılar, probiyotiklerin bu etkilerini tam olarak nasıl gösterdiklerini bilmediklerinin altını çizseler de insan bağışıklık sisteminin gastrointestinal sistemde yoğun yerleşimi nedeniyle, sağlıklı bakterileri sindirmenin bağırsak enfeksiyonlarına bağlı bakteriyel patojenleri rekabetçi bir şekilde dışlayabileceğini ve bağışıklık sistemini başkalarıyla savaşmaya yönlendirebileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Karen Taber, “Probiotic Use May Reduce Antibiotic Prescriptions, Researchers Say” Georgetown University Medical Center, September 14, 2018

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler