Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Ticari bir koruyucu kullanarak, numunelerin RNA kalitesinde bir kayıp olmadan oda sıcaklığında tutulmasına olanak sağlandı. Yeni bir yüksek hacimli vakum ekstraksiyon yöntemi kullanılarak hücresiz RNA'nın toplanması, toplam RNA verimini arttırdı, RT-PCR ile prostat kanserine özgü transkriptlerin tespit hassasiyetini geliştirdi, birkaç günlük donmuş idrar örneklerinden RNA'nın ekstraksiyonunu sağladı ve sRNAnın toplanmasını sağladı. Dijital rektal muayene (DRE) ve DRE olmayan idrar RNA verimleri ve RT-PCR ekspresyon seviyeleri arasındaki karşılaştırmalar, evde erkekler tarafından DRE olmayan idrar toplamanın uygulanabilir ve basit bir seçenek olduğunu göstermiştir.

Prostat kanseri (PCa) 60 yaşın üzerindeki tüm erkeklerin yaklaşık yarısında bulunur; ancak, bu erkeklerin sadece çok küçük bir kısmı PCa'dan hayatını kaybedecektir. Hangi erkeklerin tedavi gerektiren hastalıklara sahip olduğunun belirlenmesi klinik bir sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca, PCa vakalarının çoğu multifokaldir ve farklı Gleason paternleri olan tümörler, bireysel prostatlarda mevcut olabilir ve hastalık izleme ve değerlendirmesine karmaşıklık katar. Tümörlerin bulunduğu prostat bölgeleri sürekli olarak üretraya doğal olarak akan sekresyonlar üretir. Bu sekresyonlar, idrar yaptıktan sonra vücuttan dışarı akan hücre dışı veziküllerin içinde bulunan kanser hücrelerini ve hücresiz RNA'yı (cfRNA) taşır. RNA idrardan toplanabilir ve PCa transkriptleri ve prognostik belirteçlerin varlığı açısından incelenebilir. Bu alandaki son başarılar, ikisi tam idrar ve biri cfRNA üzerinde yapılan üç çalışmayı içermektedir.

Üç makalenin tamamı, (patolojik Gleason skoru ≥7 olan) anlamlı kanserin saptanması için 0.73 ila 0.78'lik benzer AUROC (alıcı çalışma karakteristiklerinin altındaki alan) eğrileri oluşturdu. Bu çalışmalar ve PCA3 testi, prostatın dijital rektal muayenesinden (DRE) sonra toplanan idrardaki transkriptleri ölçer ve bu da idrardaki prostat transkript düzeylerini artırır. DRE, rektuma bir parmak sokan ve prostatın tüm arka tarafını sıkıca eliyle tutan bir doktoru içerir. Ancak, DRE ile ilgili bir takım sorunlar bulunmaktadır. Prostatın büyüklüğü ve pozisyonunda kolayca erişilmesini engelleyen varyasyonlar olabilir. Bir DRE, prostatın sadece arka tarafını bastırır, böylece ön kansere kıyasla prostatın arka tarafındaki kanserlerin saptanmasını arttırır. Ayrıca, bir DRE bir kliniğe gitmeyi gerektirir ve DRE'ler hastalar tarafından hoş karşılanmayabilir.

Prostat Kanseri Analizi için İdrar

Prostat kanseri (PCa) hastalarından alınan idrar, PCa tanı ve prognozu için kullanılan gen transkriptlerini içerir. Tarihsel olarak, idrardaki prostatik salgı düzeylerini arttırmak için gerekli olduğu düşünülen prostatın dijital rektal muayenesinden sonra hasta idrar örnekleri toplanmıştır. Bu araştırmada, araştırmacılar idrarın evde hastalar tarafından toplanmasına ve daha sonra kendilerinin analiz için bir laboratuvara göndermelerine olanak sağlayan bir metodu açıkladılar. Evde Toplama protokolü, kliniği ziyaret etmek zorunda olan hastaların rahatsızlık, maliyet, huzursuzluk ve masrafa yol açmadan büyük ölçekli PCa çalışmaları yapma potansiyelini açmıştır.

Medikaynak Referanslar

Webb M, Manley K, Olivan M, vd. Methodology for the at-home collection of urine samples for prostate cancer detection. Biotechniques. 2020;68(2):65–71. doi:10.2144/btn-2019-0092

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler