Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sedef hastalığı (psöriyazis), özellikle psikolojik komorbiditesi olan hastalarda cinsel işlev bozukluğu riskini arttırabilir. Cinsel işlev bozukluğu olan hastalarda tedavi optimize edilmelidir. Cinsel sağlık, yaşamın önemli bir yönüdür. Artan bilimsel kanıtlar, sedef hastalığı ile cinsel işlev bozukluğu (SD) ve erektil disfonksiyon (ED) arasında potansiyel bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Yapılan yeni bir incelemede, sedef hastalığı ile SD ve ED arasındaki epidemiyolojik ilişkiler ve tedavi sonuçları hakkındaki mevcut bilimsel kanıtlar değerlendirildi.

Çalışmada kullanılan bilgi kaynakları, Scopus arama motorunu kullanarak MEDLINE ve Embase veri tabanlarıydı. Araştırma 25 Ağustos 2017 tarihinde yapıldı. Arama terimleri sedef hastalığı ve cinsel işlev bozukluğuydu ve arama 4 araştırma sorusuna cevap veren İngilizce dilinde yayınlanan epidemiyolojik çalışmalar ile sınırlıydı. Kalite, Kanıta Dayalı Tıp Merkezine göre değerlendirildi.

Psöriyazis Cinsel Bozukluk ile Birlikte Seyrediyor

İncelemeye 52.520 psöriyazis vakasını ve 1.806.022 kontrolü içeren 25 çalışma dahil edildi. Çalışmaların 19'u kesitsel, 3'ü klinik, 3'ü yarı deneysel, 2'si popülasyon temelli kohort, 1'i popülasyon temelli vaka kontrol çalışmasıydı. SD sıklığı %40,0 ile %55,6 ve ED sıklığı %34,2 ile %81,1 arasında değişmekteydi Bu çalışmaların ikisi, fiziksel ve psikolojik komorbiditeler ayarlandıktan sonra sedef hastalığı ile SD arasında bir ilişki olduğunu gösteriyordu. 8 çalışmanın beşi ED ve sedef hastalığı arasında bağımsız bir ilişki gösterdi. Psöriyazis hastaları arasında SD ile en güçlü ilişkiyi gösteren özellikler; anksiyete ve depresyon (5 çalışmanın 5'inde), psöriyatik artrit (4 çalışmanın 3'ünde) ve genital sedef hastalığıydı (7 çalışmanın 5'inde). ED ile ilgili olarak anksiyete ve depresyon (2 çalışmanın 2'sinde) ve ileri yaş (3 çalışmanın 3'ünde) en güçlü ilişkiyi gösterdi. Biyolojik ilaç kullanılan 3 klinik çalışmanın hepsi, plaseboya kıyasla SD'de bir iyileşme gösterdi.

Araştırmacılar yaptıkları 28 çalışmanın bu sistematik derlemesinde, sedef hastalığı olan hastalarda, yüksek SD riski ile ilişkli olan fiziksel ve psikolojik komorbiditeler olduğunu gösterdiklerini belirttiler. Anksiyete, depresyon, psöriatik artrit, genital lezyonlar ve ileri yaş varlığında, SD farkındalığının özellikle önemli olduğunu aktardılar. Biyolojik ilaçların, sedef hastalığı olan hastalarda SD'de iyileşme ile ilişkili olduğunu da vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Alejandro Molina-Leyva et al. Association Between Psoriasis and Sexual and Erectile Dysfunction in Epidemiologic Studies JAMA Dermatol. 2019;155(1):98-106.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler