Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir araştırmada, konuşmacıların anlattıklarına duygularını daha çok verdikleri zaman, dinleyicilerin odaklanma olasılıklarının en yüksek olduğu ve konuşmacıların ve dinleyicilerin senkronize pupil dilatasyonu paternleri ortaya koydukları gösterildi. Bulgular ayrıca empatinin nasıl oluştuğunu da ortaya koydu. Hem yüksek ve hem de düşük empatili dinleyiciler, hikayede zirve uyumu yakalarken, daha iyi empati kuran dinleyiciler daha fazla uyuma ulaştı. Yüksek etkileyiciliğe sahip konuşmacılar, pupiller senkronizasyonu uyandırmaya daha yatkındı.

Çalışmada, pupil dilatasyon paternlerinin, konuşmacılar ve dinleyiciler arasındaki zihinsel bağı ortaya koyduğu gösterildi. Eğitim katılımcıları, düzeltilmiş görmesi ve işitmesi normal olan 18 yaş üstü Dartmouth öğrencileriydi. Konuşmacılar pozitif ve negatif otobiyografik hikayelerini anlatırken video kayıtları yapıldı ve pupil dilatasyonları kızılötesi göz izleyici ile takip edildi. Daha sonra dört tane oldukça etkileyici ve dört tane düşük etkileyiciliğe sahip video kayıtları seçildi. Daha sonra veriler her anlatı için değişen belirginlik zaman dizisi yakalamak için kullanıldı. Pupil dilatasyonları bilinçli dikkati yansıtırken, araştırmacılar, senkronizasyondaki anlar için konuşmacıların ve dinleyicilerin pupil genişleme paternlerini karşılaştırarak, ortak ilgi noktalarını aradılar. Paylaşılan dikkat ölçüsü olarak, konuşmacı-dinleyici pupiller zaman serisi verisinin morfolojik benzerliğini hesapladılar. Her anlatının duygusal önemi, dinamik olarak bağımsız değerlendiriciler tarafından da değerlendirildi.

Konuşmacılar ve dinleyiciler arasındaki ortak pupiller senkronizasyon, bir anlatının duygusal zirveleri sırasında en fazla, anlatılar daha az çekici hale geldiğinde daha düşüktü. Konuşmacı ifadesinde ve dinleyici empatisindeki bireysel farklılıklar, yüksek ifade-yüksek empatik çiftlerde en iyi senkronizasyonu ortaya çıkardı. Bu bulgular, pupiller senkronizasyonun zihinsel bağlanmayı gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanılabilecek ortak dikkatin bir dolaylı sonucu olduğuna işaret etmekteydi. Çalışma, pupil dilatasyon modellerinin kişilerin bilinç içeriğini veya neye dikkat ettiğini yansıttığı ortaya kondu.

Medikaynak Referanslar

Olivia Kang, Thalia Wheatley. Pupil dilation patterns spontaneously synchronize across individuals during shared attention. Journal of Experimental Psychology: General, 2017; 146 (4): 569.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler