Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artrit (RA), genel popülasyonun %0.5-1'ini etkileyen otoimmün bir hastalıktır. RA'nın klinik seyri, şiddetli hareket bozukluğuna yol açabilen şişme, ağrı ve sertlik dahil olmak üzere eklem ve periartiküler bulgular ile karakterizedir. RA ayrıca kardiyovasküler hastalık (KVH) ve akciğer hastalığı, enfeksiyonlar ve bazı maligniteler gibi diğer komorbiditeler riski ile de ilişkilendirilirken, hastanın aile, sosyal ve iş gibi yaşamının birçok yönünün yanı sıra psikolojik sağlığı üzerinde de olumsuz bir etkisi olabilir. Örneğin, RA hastaları yüksek düzeyde yorgunluk yaşama eğilimindedir. Birçok hasta bu sebeple hayatlarını kazanabilecekleri bir işe devam edememektedir ve depresyondan toplumun geneline kıyasla daha fazla muzdariptir.

Günümüzde RA'nın sağlık üzerindeki çok boyutlu sonuçları, bu hastalardaki tedavi yönetiminin yalnızca eklem semptomlarını değil, aynı zamanda sistemik ve psikososyal etkilerini ele almaya da odaklanılması gerektiğini göstermektedir. Hedefe yönelik tedavi önerileri, RA hastasının tedavisinin önemli hedeflerinin, semptomların kontrolü, yapısal hasarın önlenmesi ve fonksiyonun normalleştirilmesi yoluyla uzun vadeli sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak olduğunu göstermektedir. RA ile ilişkili ve KVH sonuçlarını iyileştirmenin ve yorgunluğun ve depresyonun iyileştirilmesi için önemli ve umut vaat eden bir müdahale fiziksel aktivitedir.

Olumlu Etkilerin Mekanizmaları Daha İyi Anlaşılmalı

Fiziksel aktivite, iskelet kasları tarafından üretilen ve kişinin enerji harcamasına neden olan herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanır. Fiziksel aktivitenin bir parçası olan egzersiz, hem normal hem de hastalıklı popülasyonlarda sağlığı iyileştirmeyi amaçlayan planlı, yapılandırılmış ve tekrarlanan bir aktivitedir. RA'da egzersiz alanındaki araştırmalar son yirmi yılda önemli ölçüde ilerlemiştir ve egzersizin, RA'nın yönetiminde klinisyenler ve sağlık çalışanları için çok önemli bir araç olduğunu öne sürmektedir. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir makalede, RA'daki genel tedavi yönetiminin bir parçası olarak egzersizin faydaları ve bunun romatolojik, kardiyovasküler ve psikososyal sonuçlarla olan ilişkisi incelendi.

Uzmanlar son yirmi yılda artan sayıdaki kaliteli çalışma ile, RA hastalarında artmış fiziksel aktivitenin ve yapılandırılmış egzersizin hastalıkla ilişkili, psikolojik ve kardiyovasküler sonuçları üzerinde önemli faydaları olduğunun ortaya konduğunu belirttiler. Egzersiz bazlı tedavi girişimlerinin RA'nın eklemler ve eklem dışı mekanizmalar üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması gerekli olduğunu belirten bilim insanları gelecekte bu alanın önemli bir araştırma alanı olması gerektiğini belirttiler. Uzmanlar, özellikle egzersizin vücut kompozisyonunun iyileştirilmesi üzerindeki potansiyel etkilerinin (yani, azalmış yağ dokusu ve artmış kas kütlesi) bu çalışmaların merkezinde olması gerektiğinin altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Metsios GS et al. The role of exercise in the management of rheumatoid arthritis. Expert Rev Clin Immunol. 2015;11(10):1121-30.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler