Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika’dan ve Kanada’dan bir grup bilim insanı yaptıkları ve 15 Kasım 2016’da gerçekleştirilen ACR yıllık buluşmasında sundukları yeni çalışmada sigara içmenin ya da fazla kilolu olmanın romatoid artrit (RA) hastalarında standart tedavi ile semptomlarda ve enflamasyonda beklenen kontrolün sağlanmasını zorlaştırdığı gösterdiler.

Araştırmacılar RA’da erken tanı ve erken tedaviye başlamanın remisyona ulaşmada çok etkili olduğunu, tedavide birincil amacın erken ve agresif tedavi ile hastalık kontrolünün sağlanması olduğunu ve erken hastalık kontrolünün uzun dönemde daha iyi sonuçlar ile ilişkili olduğunun altını çizdiler. Daha önce yaptıkları bir çalışmada ise RA hastalarının tanıdan sonraki ilk üç yıl içinde fazla kilolu hastalarda hedeflenen remisyona ulaşmanın daha zor olduğunu göstermişlerdi.

Araştırmacılar çok merkezli olarak yürüttükleri çalışmaları için CATCH (Canadian Early Arthritis Cohort) çalışmasının bir parçası olarak Kanada’dan 19 ayrı bölgeden 1,100’den fazla hastanın verilerini topladılar ve incelediler. Çalışmaya sadece semptomların başlamasından sonraki 12 ay içerisinde tanı almış RA hastaları dahil ettiler. Çalışmanın başında ve izlem ziyaretlerinde hastaların şiş ve hassas eklem sayılarına dayalı hastalık aktivite skorlarına (DAS), enflamasyonu gösteren kan testlerine ve hastaların kendi tarif ettikleri artrit semptomlarına baktılar. Kontrol vizitlerini başlangıçtan sonraki ilk bir yılda her 3 ayda bir, sonraki yıl içinde her 6 ayda bir ve sonrasında yıllık olarak yaptılar. Çalışma başında ve izlem boyunca cinsiyetin, şimdi/eskiden/hiç sigara kullanımının ve fazla kilolu/obez olmanın semptomları nasıl etkilediğini incelediler.

Çalışmaya dahil edilen 1,109 hastanın ortalama yaşı 54’tü ve hastaların %72’si erkekti. Hastaların neredeyse tamamı metotreksat ve/veya diğer geleneksel oral tedavi ajanlarını kullanıyorlardı. Kadın hastaların %31’i fazla kilolu ve %32’si obezdi ayrıca %15’i mevcut sigara kullanımına sahipti. Erkek hastaların ise %44’ü fazla kilolu ve %35’i obezdi, mevcut sigara kullanım oranı ise %22’ydi. Hastaların çalışmaya katıldıkları erken dönemde cinsiyet, fazla kilolu/obez olmak ya da sigara kullanmanın semptomlar üzerinde dikkat çekici bir etkisi gözlenmedi.

Araştırmacılar izlem boyunca kadın hastalarda ortalama hastalık aktivite skorundaki iyileşme oranının erkeklere göre daha düşük olduğunu gördüler. Sağlıklı kilodaki hastalara göre ise fazla kilolu ya da obez hastalardaki semptamlarda iyileşme oranı daha düşüktü. Aynı şekilde mevcut sigara kullanımı olan hastalarda ise sigara kullanmayanlara göre semptomlardaki iyileşme oranı da daha azdı. Hiç sigara kullanmayanlar ve eskiden sigara kullanmış olanlar arasında semptomlardaki rahatlama benzerdi. Hem sigara kullanan hem de fazla kilolu ya da obez olan hastaların semptomlarındaki iyileşme ile hem sağlıklı kiloda olan ve sigara kullanmayan hastaların semptomlarındaki iyileşme arasında ki fark ise en belirgin olanıydı. Hem sigara kullanan hem de obez ya da fazla kilolu olan hastalarda semptomlardaki iyileşme oranı dikkat çekici şekilde daha düşüktü.

Araştırmacılar çalışma sonuçlarının RA hastalarının yaşam biçimlerinin tedaviye yanıtlarını etkilediğini desteklediğini belirttiler ve bu hastalarda sigara bıraktırma ya da kilo kontrolünü sağlamada destek verilmesinin önemine dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Barlett et al. Smoking and Excess Weight Attenuate Rate of Improvement over First 3 Years in Early RA ACR 2016 Abstract Number: 3068

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler